Pori Energian Kaukolämpö siirtyy etäluentaan

Pori Energian Kaukolämmön energiamittarit muutetaan kaukoluettaviksi vuosien 2013 ja 2014 aikana. Uudet kaukoluettavat luentapäätteet ovat Pori Energian omaisuutta eikä asennuksista tule kaukolämpöasiakkaalle kustannuksia. Asennustyöt tekee Pori Energia.
Projektin aikana Pori Energian kaukolämmön käyttöpaikkoihin asennetaan kaukolämpömittarin kaukoluennan mahdollistava luentapääte. Pori Energia lukee tämän jälkeen kaukolämpömittarin kulutuslukemat automaattisesti tietoverkon välityksellä.

Luentapäätteen asennustyö edellyttää asentajan pääsyä kaukolämpömittarille. Omakotitaloille ja muille kiinteistöille, joiden lämmönjakohuoneisiin ei asentajilla ole vapaata pääsyä, lähetetään 1-2 viikkoa ennen asennusta kirje tarkasta asennusajankohdasta. Omistajan tulee vahvistaa tai sopia uusi asennusajankohta kirjeessä olevien ohjeiden mukaan.

Pori Energia siirtyy vuosien 2013 ja 2014 kuluessa kaukoluentaan. Uudet luentapäätteet ovat Pori Energian omistamia eikä asennustöistä tule asiakkaille kustannuksia.Pori Energia siirtyy vuosien 2013 ja 2014 kuluessa kaukoluentaan. Uudet luentapäätteet ovat Pori Energian omistamia eikä asennustöistä tule asiakkaille kustannuksia.

Tarkempaa tietoa lämmönkulutuksesta

Kaukoluenta antaa tarkkaa tietoa asiakkaiden energiankulutuksesta ja mahdollistaa ajantasaiseen kulutustietoon perustuvan laskutuksen. Kaukoluenta tarkoittaa kaukolämmönkulutuksen mittaustietojen siirtämistä automaattisesti. Kulutustiedot tallentuvat tunneittain asiakkaiden mittareille ja siirtyvät tietojärjestelmiin kerran vuorokaudessa. Kaukoluettavat mittarit pystyvät kommunikoimaan niitä ohjaavan luentajärjestelmän kanssa. Näin saadaan nopeasti tarkkoja tietoja kaukolämpöverkoston tilasta ja asiakkaiden energiankulutuksesta. Tämä auttaa paikallistamaan esimerkiksi verkoston vikakohdat helpommin ja nopeammin. Myös asiakaslaitteiden seuranta tarkentuu.
Kaukoluettavien mittareiden myötä arvio- ja tasauslaskut jäävät pois. Aiemmin tasauslaskut ovat voineet tuoda mukanaan yllätyksiä, jos kulutus on poikennut arviosta. Jatkossa jokainen lasku perustuu mitattuun kulutukseen.

Missä vaiheessa kaukoluentaprojekti on tällä hetkellä?

Kaukolämmön kaukoluentaprojekti on edennyt pilottikohteiden asennusvaiheeseen. Tällä hetkellä kaukoluennan mahdollistava luentapääte on asennettu noin 100 kaukolämmön käyttöpaikkaan, joissa osassa on samalla tehty myös kaukolämpömittarin vaihto uudempaan. Kaukoluennassa siirrytään varsinaiseen tuotantokäyttöön, kun eri järjestelmien välinen tiedonsiirto saadaan kokonaan testattua. Luentapäätteiden massa-asennusvaihe käynnistyy kesän aikana. Massa-asennukset suoritetaan kaupunginosa kerrallaan. Ensimmäisenä asennustöitä tehdään keskustan kiinteistöissä.

Kaukoluentaan liittyviä kysymyksiä voit lähettää osoitteeseen: kaukoluenta@porienergia.fi
 
Päivitetty
6.6.2013