Energiatodistus uudistui 1.6.2013

Uuden 1.6. voimaan tulleen lain mukaan vanhat kulutusperusteiset energiatodistukset korvautuvat E-lukuun perustuvilla energiatodistuksilla. Laskenta pohjautuu rakennuksen kokonaisenergiankulutukseen eli E-lukuun, jossa huomioidaan myös lämmityksen energiamuoto. Tarkoituksena on parantaa rakennusten energiatehokkuutta sekä niiden vertailua ja edistää uusiutuvan energian käyttöä. Vastuu todistuksen hankkimisesta on rakennuksen omistajalla.

E-luvun avulla rakennusten tarkastelusta vertailukepoinen

Olemassa oleville rakennuksille ei uuden lain myötä enää riitä kulutusperusteinen energiatodistus, vaan niille tulee tehdä laskennallinen, E-lukuun perustuva energiatodistus. E-lukun koostuu rakennuksen vuoden laskennallisesta ostoenergian-kulutuksesta painotettuna eri energiamuotojen kertoimilla. Rakennuksen kulutustiedot liitetään olemassa olevan rakennuksen energiatodistuksen liitteeksi.

Uusi Energiatodistus tarjoaa rakennuksen teknisiin ominaisuuksiin perustuvaa vertailukelpoista tietoa, joka ei ole riippuvainen asujien käyttötottumuksista.

On syytä kuitenkin huomioida, että rakennuksen saama energialuokka on aina tapauskohtainen riippuen mm. rakennuksen arkkitehtuurista, lämpöteknisistä ominaisuuksista ja teknisistä laitteista.
Uuden energiatodistuksen pohjaväri on sininen.Uuden energiatodistuksen pohjaväri on sininen.

Milloin tarvitset energiatodistuksen?

Energiatodistus on oltava rakennuksen tai rakennuksen osan myynti- ja vuokraustilanteissa ostajan tai vuokraajan saatavilla. Energiatodistus vaaditaan myös uudisrakentamisessa osana rakennuslupamenettelyä. Energiatodistuksen tekeminen kannattaa yhdistää esimerkiksi rakennuksen kuntotutkimukseen, kuntoarvioon, kuntotarkastukseen tai energiakatselmukseen.

Vanhat energiatodistukset ovat voimassa niiden voimassaolon ajan. Olemassa oleva rakennuskanta otetaan uuden energiatodistuslain piiriin asteittain. Ennen vuotta 1980 rakennetut pientalot siirtyvät energiatodistuslain piiriin vasta vuonna 2017. Uusi energiatodistus on voimassa kymmenen vuotta.

Kuka energiatodistuksen voi laatia?

Energiatodistukset laatii aina pätevä tekijä, jolla on tehtävän vaatima pätevyys ja joka on merkitty Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn energiatodistusten laatijoista ylläpitämään rekisteriin. Todistusten laatimista ja käyttöä valvoo Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA. Laadun valvontaa suoritetaan tarkastamalla tietty osuus kaikista laadituista energiatodistuksista. Energiatodistuksen puuttuessa asiaan puututaan tarvittaessa uhkasakoin.

Lyhyesti:

  • Energiatodistusta koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.6.2013 alkaen
  • Uusi laskenta perustuu E-lukuun, jossa huomiodaan energiamuoto kertoimin
  • Energiatodistus on työkalu jolla voi helposti vertailla rakennusten energiatehokkuutta
  • Energiatodistus tarvitaan uudiskohteille rakennuslupamenettelyn yhteydessä sekä olemassa oleville rakennuksille vain myynnin ja vuokrauksen yhteydessä
  • Energiatodistus on käytössä kaikissa EU-maissa, mutta se on toteutettu kansallisesti

 
Päivitetty
3.6.2013