Aurinko suosittu rinnakkaislämmönlähde

Öljylämmittäjä pystyy tekemään talostaan energiatehokkaan ja säästämään energiaa, kun pitää lämmitysjärjestelmän hyvässä kunnossa ja ottaa öljyn rinnalle käyttöön uusiutuvaa energiaa. Näin kesän tullessa erityisesti aurinko nousee monen mieleen rinnakkaislämmitystapana, mutta aurinkoa voidaan meillä hyödyntää jopa kahdeksan kuukautena vuodessa.

panelit

Jopa 30% säästöä lämmitysenergiakuluihin

Öljyn kulutusta vähentää ennen kaikkea ikääntyneiden kattiloiden ja muiden lämmityslaitteiden uusiminen. Lisää energiansäästöä syntyy, kun nykyisiin öljylämmityslaitteisiin yhdistää vielä uusiutuvaa energiaa kuten esimerkiksi juuri aurinkolämpöä.

Pientalossa voidaan säästää vuositasolla 15-30 prosenttia lämmitysenergiakuluissa aktiivisella aurinkoenergian hyödyntämisellä, kun aurinkolämpöä käytetään nykyaikaisen öljylämmityksen ja matalaenergiaratkaisujen kanssa. Oleellista on, että aurinkolämpölaitteet on mitoitettu, asennettu ja säädetty oikein talon tarpeiden mukaan, kerrotan Öljyalan Palvelukeskuksesta.

Energiankulutusta vähentävät niin ikään tarpeen mukainen rakennuksen eristyksen parantaminen sekä ovien ja ikkunoiden uusiminen. Asukkaat voivat vaikuttaa energiankulutukseen myös muuttamalla omia tottumuksiaan, vaikkapa säätämällä lämpöä hieman totuttua pienemmälle.

Lämmityslaiteasennuksen ammattilaiset verkossa

Lämmityslaitteiden asennuksen ammattilaisia löytää kätevästi verkosta. Lämmitysenergia Yhdistyksen LEY:n Urakoitsijahaun kautta saa tietoa eri paikkakunnilla toimivista asennusammattilaisista.

Lähimmän lämmityslaiteammattilaisen löydät täältä...

Urakoitsijoita voi etsiä pudotusvalikoista joko maakunnan tai kunnan perusteella. Lisäksi voi määritellä, mitä palveluja yksittäiseltä urakoitsijalta etsii. Vaihtoehdot ovat öljy- ja kaasulaitteet, öljysäiliöiden tarkastus sekä lvi-suunnittelu ja -urakointi. Jos määritystä ei tee, listalle tulevat kaikki alueen urakoitsijat palveluista riippumatta. Yhdistyksen urakoitsijajäsenet ovat Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin hyväksymiä ja rekisteröimiä yrityksiä.

Öljylämmityslaitteistojen, kaasulaitteistojen ja sähköalan asennus- ja huoltourakointia sekä öljysäiliöiden määräaikaistarkastusta harjoittavien yritysten on täytettävä näitä aloja koskevat turvallisuus- ja kelpoisuusedellytykset. Yrityksellä on oltava palveluksessaan pätevä vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että urakoinnissa noudatetaan alan säädöksiä ja ammatillisen työn laatutasoa.
 
Päivitetty
27.5.2013