Leca®-harkkoperustus toimii varmasti

Rakennat talosi sitten puusta, tiilestä tai harkoista tarvitset aina perustukset, joiden toiminnasta voit olla varma myös pitkällä tähtäimellä. Helpottaaksemme talosi perustusten suunnittelua ja rakentamista olemme koonneet yhteen tärkeimmät työvaiheet ja toimenpiteet oikeaoppisen perustuksen rakentamiseksi.

Lisätietoa Leca®-perustuksista

Perustukset ovat talon näkymättömin, mutta tärkein osa.  Leca®-harkko sopii perustuksiin, sokkeliin - koko taloon.Perustukset ovat talon näkymättömin, mutta tärkein osa. Leca®-harkko sopii perustuksiin, sokkeliin - koko taloon.

Työ työmaalla helpottuu

Leca-ratkaisut aloittivat uuden aikakauden harkkorakentamisessa luoden uuden ”perustuslain” harkkojen muuraamiseen ja perustusten tekemiseen. Leca-harkkoratkaisun myötä työ työmaalla vähenee ja helpottuu. Harkkorakentaminen nopeutuu ja sen kilpailukyky muihin ratkaisuihin verrattuna paranee entisestään. Kevyemmät tuotteet helpottavat työtä ja parantavat työturvallisuutta.

Ohutsaumamuurauksen johdosta laastin tarve pienenee yli puoleen entisestä. Tämä tuo kustannussäästöä jo laastin osalta ja ennen kaikkea työkustannukset pienenevät huomattavasti. Mittatarkat pontit harkkojen päissä helpottavat muurauksen sujuvuutta ja mahdollistavat pystysaumalaastin pois jättämisen. Ilman pystysaumalaastia muurattavia harkkoja ei enää nosteta harkkomuurin viereen ”nokkalaastin” laittoa varten, vaan harkot voidaan nostaa lavalta suoraan paikalleen laastikarheen päälle.

Leca-harkkojen muuraukseen käytettävä webervetonit ML Leca® Laasti on ominaisuuksiltaan ylivertainen perinteisiin laasteihin verrattuna. Tämä ohutsaumalaasti on luja (M10) ja antaa hyvän tartunnan harkkomuurille. Laastin tiiviysominaisuudet ehkäisevät veden kulkeutumista saumaan ja pitävät harkkokuvion kosteusvaihtelujen aikana piilossa perinteisiä tuotteita paremmin. ML Leca® Laasti on myös pumpattavaa, joka luo suuria mahdollisuuksia etenkin suuremmilla työmailla.

Leca®-harkkoperustuksen teko

Perustusten teko Leca-harkolla on tiettyyn pisteeseen asti samanlaista.

Ensin suoritetaan kaivutyöt, humusmaan poisto ja kaivuu suunnitellun salaoja- tai täyttökerroksen alapintaan. Pohjamaa kallistetaan ulkoseiniin päin.

Sen jälkeen tehdään tasaussorakerros, anturan alle tehdään tasauskerros kantavalla murskeella tai kapillaarikatkosepelillä. Samalla laitetaan salaojaputkien alle tuleva minimissään 100 mm:n salaojitussorakerros salaojasoraa.

Kolmantena tehdään salaojitus.
• Salaojaputken korkeimman kohdan tulee olla joka kohdassa viereisen seinäanturan alapinnan tasolla tai alapuolella. Lisäksi salaojaputkien asennuksessa on huomioitava putkea ympäröivän salaojituskerroksen minimipaksuudet, jotka ovat putken alla ja sivuilla 100 mm sekä päällä 200 mm.
• Perusmuuria tai sokkelipalkkia vasten olevan pystysuuntaisen salaojituskerroksen paksuuden tulee olla vähintään 200 mm. Materiaalina käytetään normaaleja salaojituskerrosmateriaaleja, kuten seulottua luonnonkiviainesta,sepeliä, pestyä singeliä tai muuta vastaavaa materiaalia.

Betoniantura valetaan suunnitelmien mukaisesti yleensä tasaussorakerroksen päälle. Perustettaessa suoraan perusmaalle anturaan tulee asentaa riittävästi poikkisuuntaisia putkia sisäpuolisen veden ohjaamiseen salaojiin.
• Anturaharkon käyttö on kätevä ratkaisu hyvin kantavilla ja tasaisilla perustamispaikoilla, jolloin hankalat muotti- ja valutyöt jäävät pois.

Maanvaraisen Leca®-harkkoperustuksen teko

• Leca®-harkot muurataan webervetonit ML Leca® Laastilla (talviolosuhteissa webervetonit ML Leca® P Pakkaslaastilla) oikeaan korkoon, linjalankoja apuna käyttäen. Harkkojen pontattujen päiden ansiosta laastia tarvitaan vain vaakasaumoihin.
• Sokkelin yläosassa käytetään suunnitelmien mukaisia Leca-harkkoja.
• Sokkelin näkyväksi korkeudeksi suositellaan 500 mm, vähimmäisvaatimus on 300 mm.

Sokkelin käsittely
• Sokkelin näkyvät osat saadaan tyylikkäiksi ja kosteusteknisesti toimiviksi oikaisemalla ne webervetonit 137 Sokkelilaastilla ja tekemällä rouhepinnoitus webervetonit 138 Rouhepinnoituslaastilla ja rouheilla. Vaihtoehtoisesti sokkelin näkyvät osat oikaistaan webervetonit 410 Ohutrappauslaastilla ja pinnoitetaan webervetonit SokkeliMaalilla tai -SokkeliPinnoitteella.
• Maan alle jäävä osa tulee myös pinnoittaa esim. 137 Oikaisulaastilla, jottei vesi pääse virtaamaan avonaisiin huokosiin.
• Lattiapinnan ollessa alle 300 mm maanpinnan yläpuolella tulee käyttää perusmuurilevyä tai bitumieristettä sokkelin maata vasten olevissa osissa.

Maanvarainen perustus Leca-harkoillaMaanvarainen perustus Leca-harkoilla

Ryömintätilaisen Leca®-harkkoperustuksen teko

Anturasta ylöspäin jatkuu työt seuraavasti:

Harkkojen muuraus
• Leca-harkot muurataan webervetonit ML Leca® Laastilla (talviolosuhteissa webervetonit ML Leca® P Pakkaslaastilla) oikeaan korkoon linjalankoja apuna käyttäen. Harkkojen pontattujen päiden ansiosta laastia tarvitaan vain vaakasaumoihin.
• Sokkelin yläosassa käytetään suunnitelmien mukaisesti, Leca-eristeharkkoja kylmäsillan katkaisemiseksi ja tarvittaessa palkkiharkkoja.

Ryömintätilaisen alapohjan suunnittelussa ja rakentamisessa on kiinnitettävä huomiota ryömintätilan toimivuuden tarkastettavuuteen, riittävään tuuletukseen ja siihen, ettei ryömintätilaan keräänny vettä. Ryömintätilaiseen alapohjaan tulee tehdä tuuletusaukkoja rakennesuunnitelmien mukaisesti.
• Sokkelin näkyväksi korkeudeksi suositellaan 500 mm, vähimmäisvaatimus on 300 mm.
• Sokkelin näkyvät osat saadaan tyylikkäiksi ja kosteusteknisesti toimiviksi oikaisemalla ne webervetonit 137 Oikaisulaastilla ja tekemällä rouhepinnoitus webervetonit 138 Rouhepinnoituslaastilla ja rouheilla. Vaihtoehtoisesti sokkelin näkyvät osat oikaistaan webervetonit 410 Ohutrappauslaastilla ja pinnoitetaan webervetonit SokkeliMaalilla, SokkeliPinnoitteella tai KiviPinnoitteella. KiviPinnoite on uusi käyttövalmis, rouhepinnoite.
• Maan alle jäävä osa tulee pinnoittaa esim. 137 Oikaisulaastilla, jottei vesi pääse virtaamaan avonaisiin huokosiin. Lattiapinnan ollessa alle 300 mm maanpinnan yläpuolella tulee käyttää perusmuurilevyä tai bitumieristettä sokkelin maata vasten olevissa osissa.

Ryömintätilainen perustus Leca®-harkoillaRyömintätilainen perustus Leca®-harkoilla

Kellarillinen Leca®-perustus

Kun antura on tehty, työt jatkuvat seuraavasti:

Maanvaraisen lattian ja sokkelin sauma tiivistetään radonkaistalla (katso myös kohta Radon-ratkaisut).

Harkkojen muuraus
• Kellarin seinissä käytetään Leca-perusharkkoja ja Leca-eristeharkkoja siten, että aina kaksi harkkokerrosta tulevan maanpinnan alapuolelle muurataan eristeharkoilla.
• Maata vasten käytetään perusharkkoja, jotka ottavat vastaan maanpaineesta aiheutuvan kuorman. Maanpaineraudoitus suunnitellaan esim. Lecan työohjeen mukaisesti.
• Kellarin seinän yläosassa käytetään Leca-eristeharkkoja kylmäsillan katkaisemiseksi ja tarvittaessa palkkiharkkoja.
• Leca-harkot muurataan webervetonit ML Leca® Laastilla (talviolosuhteissa ML Leca® P Pakkaslaastilla) oikeaan korkoon linjalankoja apuna käyttäen. Harkkojen pontattujen päiden ansiosta laastia tarvitaan vain vaakasaumoihin.

Sokkelin näkyvät osat saadaan tyylikkäiksi ja kosteusteknisesti toimiviksi oikaisemalla ne webervetonit 137 Oikaisulaastilla ja tekemällä rouhepinnoitus webervetonit 138 Rouhepinnoituslaastilla ja rouheilla. Vaihtoehtoisesti sokkelin näkyvät osat oikaistaan webervetonit 410 Ohutrappauslaastilla ja pinnoitetaan webervetonit Sokkelimaalilla, Sokkelipinnoitteella tai Kivipinnoitteella.

Kellarillinen ratkaisu Leca®-harkoillaKellarillinen ratkaisu Leca®-harkoilla
 
Päivitetty
26.3.2020