Rakenteisiin parhaiten soveltuvat kiinnikkeet

Perustus- ja runkorakenteiden kiinnitykset on tehtävä oikein, jotta rakenteessa saavutetaan sille suunnitellut ominaisuudet kuormitusten ja rasitusten suhteen. Tärkeintä on valita oikeanlainen kiinnitystapa materiaalien sekä olosuhteiden mukaan. Kiinnikkeen valinnalla on siten merkittävä vaikutus rakenteen kestävyyteen ja pitkäikäisyyteen.

Perustuksiin tehtävät runkorakenteen kiinnikkeet tulee valita materiaalien sekä kuormitusten mukaan.Perustuksiin tehtävät runkorakenteen kiinnikkeet tulee valita materiaalien sekä kuormitusten mukaan.

Kiinnitystarvike alusmateriaalin, olosuhteiden ja kuormitusten mukaan

Kiinnitettävän alustan eli rakennusmateriaalin ominaisuudet määrittävät sen minkälainen kiinnike kyseiselle alustalle soveltuu. Yleisimmät perustus- ja runkorakennusmateriaalit, joihin kiinnityksiä tehdään, ovat betoni, kevytbetoni, kevytsora ja tiili. On huomioitava, että rakennusmateriaalien kovuus, tiiviys ja huokoisuus sekä mahdolliset ontelot vaikuttavat osaltaan kiinnityksen lujuuteen ja kuormituksenkestoon.

Kiinnikkeen valintaan vaikuttavat lisäksi asennuspaikan olosuhteet sekä kiinnitykseen kohdistuvat kuormat. Sään vaihteluille altiissa kiinnityksissä on huomioitava kosteus- ja lämpötilaolosuhteet. Tyypillinen virhe on valita asennuspaikan korroosio-olosuhteisiin huonosti soveltuva kiinnike, jolloin ajan saatossa kiinnitys heikkenee.

Kiinnitykseen kohdistuu aina erilaisia kuormituksia, jotka muodostuvat tyypillisesti puristus, veto- ja taivutusvoimista. Rakentajan ei kuitenkaan tarvitse syventyä rakennusfysiikan saloihin, sillä kantaviin runkorakenteisiin liittyvät kiinnikevaatimukset esitetään rakennesuunnitelmissa. Helpoin ja luotettavin tapa varmistaa myös korjausrakentamisen laadukkuus on valita kiinnikkeet Sormatin tuotevalintatyökalun avulla.

Kun rakennusmateriaalina on betoni, niin Sormatin kiinnikkeet soveltuvat erinomaisesti ns. jälkiasennuksiin, jolloin valuvaiheessa ei ole tehty vaarna- tai harjaterästartuntoja, vaan kiinnitykset tehdään kuivuneeseen alustaan.

Näin onnistut kiinnityksissä

Selvitä ensin:

  • Mihin rakennusmateriaaliin kiinnität ja minkä laatuista rakennusmateriaali on?
  • Minkälaisia olosuhteita asennuksen tulee kestää?
  • Minkälainen kuormitus asennukseen kohdistuu?


Tee asennustyö huolella:

  • Poraa oikean kokoinen porareikä
  • Puhdista porareikä harjalla ja ilmalla
  • Noudata annettuja asennussyvyyksiä
  • Kiristä asennus huolellisesti


Perustuskiinnityksiin soveltuvat mm. PKN pikanaula, ITH
injektointimassa ja S-CSA betoniruuvi.

Perustuskiinnityksiin soveltuvat mm. PKN pikanaula, ITH injektointimassa ja S-CSA betoniruuvi.

Kiinnitystarvikkeet käyttökohteiden mukaan

1. Käyttökohde esimerkkejä 2. Kiinnitysalustana oleva rakennusmateriaali 3. Soveltuva Sormatin tuote
PERUSTUKSIEN KIINNITYKSET Tartuntateräksen* kiinnittäminen perustuksiin Vanha betoni ITH injektointimassa
tai luonnonkivi
Kevytsoraharkko tai ITH injektointimassa (jälkiasennuksessa)
Betoni
Moduulijaon tasausvalun laudoitus Betonimuottiharkko PKN Pikanaula, S-CSA Betoniruuvi
RUNGON KIINNITYKSET Tartuntateräksen kiinnittäminen runkoon (seinään) Kevytsoraharkko, tiili tai betoni ITH injektointimassa (jälkiasennuksessa)
Alaohjauspuun kiinnitys Betoni S-CSA betoniruuvi, S-KA / S-KAK Kiila-ankkuri, SDF-karmitulppa
Kevytsoraharkko ITH Injektointimassa, KBRM Kevytbetoniruuvi tai S-UF MG /S-UP MG Karmitulppa tiheästi asennettuna
VÄLISEINIEN KIINNITYKSET Ensimmäinen runkotolppa ja alaohjauspuu Betoni S-CSA Betoniruuvi, S-KA Kiila-ankkuri, S-UF MG / S-UP MG Karmitulppa
Tartuntateräksen kiinnittäminen väliseinään Kevytsoraharkko, tiili tai betoni ITH injektointimassa (jälkiasennuksessa)
SOKKELIN KIINNITYKSET Patolevyn (muurilevyn) kiinnitys Betoni tai kevytsoraharkko LN Lyöntiniitti
TERASSIEN KIINNITYKSET Terassin runkopuun kiinnitys perustuksiin tai rakennuksen runkoon Tiili, betoni tai kevytsoraharkko PFG-Ankkuri, S-UF MG / S-UP MG Karmitulppa, KBRM Kevytbetoniruuvi ITH Injektointimassa, S-CSA Betoniruuvi, S-KAK / S-KAH Kiila-ankkuri

*Tartuntateräs on esimerkiksi harjateräs T8 tai kierretanko M8, jonka tartuntapituus määritetään käyttöselosteen tai rakennesuunnitelman mukaan.

Luotettavat menetelmät kiinnityksiin

Sormatin julkaisemat työmenetelmät, ohjeet ja suositukset perustuvat viranomaisvaatimuksiin ja –hyväksyntöihin, Sormat Oy:n sekä muiden toimijoiden suorittamiin kokeisiin ja yli 40 toimintavuoden aikana hyväksi todettuihin käytäntöihin. Turvaudu aina ammattirakentajan apuun sellaisissa asennuksissa ja rakenteellisissa kiinnityksissä, joiden pettäminen voisi vaarantaa ihmisten turvallisuuden tai aiheuttaa merkittäviä taloudellisia vahinkoja.

Näin tehdään kiinnitykset eri materiaaleihin
Katso opastevideot Kiinnityskoulusta!

Käytä vain CE-merkittyjä kiinnitystuotteita

CE-merkintä on vaatimustenmukaisuusmerkintä, joka perustuu rakennustuotteita koskevaan EU-direktiiviin. Tämä puolestaan ohjaa kansallista lainsäädäntöä. CE-merkinnällä valmistaja takaa, että tuotteet täyttävät kaikki EU-direktiivin vaatimukset, jotka liittyvät tuotteen mittoihin, raaka-aineisiin ja itse lopputuotteeseen.

 

Sormatin laatupolitiikan mukaan tuotteiden tulee täyttää paitsi asiakkaiden myös kaikki viranomaisten asettamat vaatimukset. Vähittäismyyjä tai loppukäyttäjä voi aina Sormat-tuotteen valitessaan olla varma tuotteen laadusta, turvallisuudesta ja käyttösopivuudesta jopa kaikkein vaativimmissa kohteissa.

Voit hankkia Sormat kiinnikkeitä hyvin varustetuista rautakaupoista kuten K-Rauta ja Wurth.
Katso lähin myyntipiste


Tutustu seurantakohteessa tehtyihin alapohjakiinnityksiin

 
Julkaistu
9.9.2020