Lämpöpuun soveltuu monenlaisiin rakenteisiin

Lämpöpuun käyttökohteita ulkona ovat puutarhakalusteet, terassilaudoitukset, ovet ja ikkunat, rakennusten ulkoverhous, meluaidat, laiturit sekä puisto- ja leikkikenttärakennelmat. Sisätiloissa lämpöpuuta käytetään huonekaluihin, lattioihin, erilaisiin tasoihin, sisäverhoukseen ja etenkin saunan sisustuksessa. Lämpöpuuta voidaan käytännössä käyttää kantavia rakenteita lukuun ottamatta kaikessa rakentamisessa sääolosuhteista riippumatta.

Suomalainen lämpöpuu sopii mm. piharakenteisiin.Suomalainen lämpöpuu sopii mm. piharakenteisiin.

Lämpökäsittely parantaa puun biologista kestävyyttä

Lämpökäsitellyn puun ominaisuuksia on testattu koti- ja ulkomaisissa tutkimuslaitoksissa. Tulokset osoittavat selkeästi, että oikeaoppinen lämpökäsittelyprosessi parantaa puun biologista kestävyyttä. Lämpökäsittely myös pienentää puun kosteuselämistä ja lämmönjohtavuutta sekä poistaa pihkan puusta. Lämpöpuuta voidaan pitää ympäristöystävällisenä, sillä sen valmistusprosessissa käytetään ainoastaan lämpöä ja vesihöyryä. Prosessissa ei käytetä ympäristölle haitallisia kemikaaleja, eikä puuhun lisätä mitään kemikaaleja. Lämpökäsittely heikentää käsittelyn voimakkuudesta riippuen jonkin verran puun taivutuslujuutta. Syynä on puun tiheyden pieneneminen. Paino/lujuus –suhde pysyy käytännössä kuitenkin muuttumattomana. Puun puristuslujuutta lämpökäsittely ei alenna.

Lämpöpuun ympäristönäkökohtia

Lämpöpuu on ympäristöystävällinen ja luonnonmukainen tuote. Lämpöpuuhun ei ole lisätty mitään kemikaaleja ja siksi se soveltuu hyvin kohteisiin, jotka ovat kosketuksessa elintarvikkeiden ja ihon kanssa, kuten terassi, sauna tai vaikkapa kasvimaa.

Lämpökäsiteltävät puulajit

Lämpökäsittelyyn soveltuvat useimmat puulajit, kuten kotimaisista puista esimerkiksi mänty, kuusi, koivu ja haapa ovat tyypillisiä lämpökäsiteltäviä puulajeja.

Lämpöpuun pintakäsittely

Lämpöpuuta ei tarvitse käsitellä asennuksen jälkeen. Lämpöpuu on kauniin ruskean sävyinen. Käsittelemätön lämpöpuu harmaantuu ajan myötä aivan kuten kestopuukin. Monien mielestä lämpöpuu harmaantuu puulle ominaisesti, tyylikkäästi. Mikäli harmaantuminen kuitenkin halutaan estää, lämpöpuu tulisi käsitellä välittömästi asennuksen jälkeen ruskealla puuöljyllä. Öljypohjaiset pintakäsittelyaineet toimivat kuten käsittelemättömällä puulla.
 
Julkaistu
22.4.2013