Puu kuuluu saunaan

Puu on perinteinen saunamateriaali ja soveltuu saunaan erityisen hyvin: siinä on ihmistä miellyttävä tuoksu, ulkonäkö ja pinnan tuntu. Puumateriaalissa on myös kaikki saunan pinnoilta vaadittavat ominaisuudet kuten pieni lämmönvaraamiskyky ja lämmön johtavuus, hyvä kuumuuden ja kosteuden sieto, kyky tasata kosteuden vaihtelua sitomalla ja luovuttamalla kosteutta, kyky luoda hyvä akustiikka. Sisäverhouslaudat soveltuvat erinomaisesti myös pesu- ja pukuhuonetilojen kattoihin ja seiniin, kun on huolehdittu seinien hyvästä tuuletuksesta.

Saunan suunnittelu

Saunan puupintojen suunnittelussa tärkeä lähtökohta on puulajin valinta. Saunaan sopivia puumateriaaleja on saatavilla lähes valkoisesta syvän ruskeaan. Perinteiset saunan sisustusmateriaalit ovat kuusi, haapa ja leppä, joita voidaan käyttää sekä panelointiin että laudemateriaalina. Lämpökäsittely tuo puuhun tummemman ruskeita sävyjä. Ulkomaalaisista puulajeista tuija on yleisesti käytetty puumateriaali saunan sisustuksessa. Valintaperusteita ovat esteettisten syiden lisäksi puulajin ominaisuudet. Suositeltavaa on vähäoksainen, vähäpihkainen sekä huokoinen puumateriaali. Pihkaisuuteen vaikuttaa puulajin lisäksi puuaineksen oksaisuus, esimerkiksi männystä tehdyn saunan sisäverhouksen laatuluokkavaatimus on EM. Kotimaisista puulajeista hyvin saunaan soveltuva on kuusi.

Lisätietoa saunan suunnittelusta sekä ohjeita ja ideoita saunan rakentamiseen löydät täältä
Saunan värimaailmaa kannattaa miettiä.Saunan värimaailmaa kannattaa miettiä.

Tuuletus on tärkeää kosteissa tiloissa

Seinä- ja kattoverhouksen toteutuksessa tulee huomioida riittävä rakennepaksuus sekä rakenteiden tuulettuvuus. Sauna on kostea tila ja lattiat kallistetaan lattiakaivoon päin, puulattia vähintään suhteessa 1:30. Saunan puisten seinä- ja kattoverhousten, lattian suunnittelussa tulee lisäksi tarvittaessa huomioida puulla lämmitettävän kiukaan suojaetäisyydet. Kosteissa tiloissa verhouksen taakse on jätettävä noin 20 mm tuulettuva ilmarako. Kosteissa tiloissa puurakenteiden suojaukseen ja tuuletukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Saunan pintakäsittely

Saunassa pintakäsittely ei ole välttämätön, mutta helpottaa puupintojen puhtaanapitoa. Saunan pintoja ei peittomaalata vaan ne suojakäsitellään. Seinäpaneeleihin ja lauteille on kummallekin omat suojatuotteensa. Erityisesti lauteiden päät suositellaan käsiteltävän, koska kappaleen päästä kosteus imeytyy helposti puuhun.

Kiukaan suojaetäisyydet

Vaadittavat suojaetäisyydet palava-aineisiin rakenteisiin ilman suojausta: etupinta 1000 mm, takapinta 500 mm, sivupinnat 500 mm, alapinta 250 mm sekä yläpinta 1200 mm. Etäisyyksiä voidaan joidenkin osalta pienentää 50-75% yksinkertaista tai kaksinkertaista kevyttä suojausta käyttäen. Yksinkertainen kevyt suojaus saavutetaan käyttämällä vähintään 7 mm paksua, palamatonta kuituvahvisteista sementtilevyä, 7 mm paksua kalsiumsilikaattilevyä tai 1 mm paksua kuumasinkittyä peltiä (kiinnityspisteiden etäisyys toisistaan 40-50cm). Kiukaan asennuksessa on kuitenkin syytä noudattaa valmistajan antamia ohjeita.

Saunan kalustus

Puiset saunan kalusteet käsittävät yleensä kiinteät lauteet sekä irtopenkin. Lauteiden mitoitusperusteina käytetään 600 mm laudepituutta saunojaa kohden, leveys 450-900 mm. Porrastasoilla riittää 300-400 mm syvyys, porrastason korkeus enintään 300 mm. Asuntokohtaisten saunojen lauteiden suositeltu vähimmäispituus on, Asuntohallituksen suunnitteluohjeiden mukaisesti, 1800 mm. Saunan huonekorkeuden ollessa 2000-2200mm, lauteiden korko on noin 1000 mm. Lauteet rakennetaan rungon varaan, joko lattiasta ja/tai seinästä tuettuna. Laudepinnoilla käytetään höylättyä puuta, paksuudeltaan yleensä 22 tai 28 mm, leveys 95 tai 120 mm ja asennus 10 mm:n raolla. Lauteet tulee olla irrotettavissa tai sivulle käännettävissä ja osat yhden ihmisen käsiteltävissä. Lauteet varustetaan selkänojalla. Saunakiukaan ympärille rakennetaan kaide joka samalla voi toimia lauteilla istuessa jalkatukena. Kaiteen tulee estää kiukaalle horjahtamisen tai kaatumisen ja siihen asennetaan myös alempi, lapsille soveltuvalla korkeudella oleva kaidepuu. Tarvittaessa lisäkaiteita rakennetaan portaan käsijohteeksi. Saunan kalustukseen kuuluu myös istumista ja tarvittaessa peseytymistä palveleva irrallinen penkki.

Sauna on kokonaisuus, johon kuuluvat löylyhuone, pesuhuone ja mahdollinen pukuhuone.Sauna on kokonaisuus, johon kuuluvat löylyhuone, pesuhuone ja mahdollinen pukuhuone.

Valintaperusteena myös hygienia

Puulauteiden valintaa voidaan perustella hygienialla. Tämä selvisi VTT:n johdolla tehdyssä Terve sauna -tutkimuksessa vuonna 2002, jossa tutkittiin Helsinkiläisiä uimahalleja ja talosaunoja. Tutkimuksessa puulauteet olivat selvästi kaakelilauteita puhtaampia. Tämä selittyy sillä, että pääosa mikrobeista kuolee 50-60 °C:ssa jo muutamassa minuutissa, mutta kaakelilauteiden pintalämpötila oli vain 40 °C. Kaakelilauteisiin tiivistyy saunottaessa jatkuvasti vettä, eivätkä ne kuivu kuten puulauteet. Siivouskaan ei alentanut mikrobipitoisuutta merkittävästi. Tutkimus puoltaa näin ollen puulauteiden käyttöä myös talosaunoissa.
 
Julkaistu
12.8.2013