Hybridilämmitys valtaa alaa

Yhä useammin pientaloasujat Suomessa valitsevat kotiinsa useita lämmitysmuotoja eli hybridilämmityksen. Siinä uusiutuvia energialähteitä käytetään perinteisten lämmitysjärjestelmien rinnalla. Aurinkoenergia ja lämpöpumpputekniikat tuovat meillä jo lisälämpöä sekä öljy- että sähkölämmitteisissä taloissa.

- Olemme menossa lämmityksessä yhä vahvemmin kohti rinnakkain toimivia hybridijärjestelmiä. Hybridilämmitys on tulevaisuutta, vuodenaikakohtainen energiataloudellinen lämmittäminen on ekologisuutta, toteaa erityisasiantuntija Eero Otronen Öljyalan Palvelukeskuksesta. Hybridilämmitys tarkoittaa yhdistelmälämmitysjärjestelmää. Talossa on käytössä kaksi tai useampi lämmitystapa. Eri vuodenaikoina lämmitysmuodoista käytetään sitä, joka on ostoenergialtaan edullisinta.

Vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä avaa mahdollisuuksia

Vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä voi käyttää useita eri energialähteitä. Öljylämmityksen kanssa yleisimmin käytetyt rinnakkaislämmitysmuodot ovat puulämmitys, aurinkolämpökeräimet ja ilmasta veteen -lämpöpumppu.

Öljylämmittäjällä on omalta osaltaan hyvät mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamiseen lämmitysjärjestelmän tullessa kunnostusikään. Kun vaihtaa vanhan öljylämmityksen uuteen öljylämmitykseen ja täydentää järjestelmää aurinkolämmöllä tai ilma-vesilämpöpumpulla, on lämmitys hyvällä mallilla pitkäksi aikaa.

-Öljylämmityksellä onkin edelleen oma paikkansa energiatehokkaana lämmitysmuotona. Tehokas moderni kattila muuttaa polttoaineen korkean energiasisällön lämmöksi vuoden kylmimpinä aikoina: kuukausina, jolloin rinnakkaisenergiat toimivat vajavaisesti tai jolloin niiden käyttämä energia on kalleimmillaan, Otronen toteaa.

Auringosta saa Suomessa yllättävän paljon energiaa, vaikka säteilymäärä jakautuu epätasaisesti vuodenaikojen kesken. Paras hyöty aurinkokeräimistä saadaan, kun niiden tuottama energia käytetään käyttöveden ja tilojen lämmitykseen talossa, jossa on vesikiertoinen lattialämmitysjärjestelmä. Näin voidaan säästää vuositasolla 30–40 prosenttia lämmitysenergiakuluissa nykyaikaisen öljylämmityksen ja matalaenergiarakentamisen kanssa.

Hybridiratkaisut:

Hybridilämmitys on yhdistelmälämmitysjärjestelmä: talossa on käytössä kaksi tai useampi lämmitystapa. Eri vuodenaikoina lämmitysmuodoista käytetään sitä, joka on ostoenergialtaan edullisinta.

Vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä, kuten öljylämmitys, voi käyttää useita eri energialähteitä.

Öljylämmityksen kanssa yleisimmin käytetyt rinnakkaislämmitysmuodot ovat puulämmitys, aurinkolämpökeräimet ja ilmasta veteen -lämpöpumppu.
 
Päivitetty
23.4.2013