KotiOptimi-kustannusarvio-ohjelma

KotiOptimi-kustannusarvio-ohjelma on jokaisen omakotitalorakentajan oiva apuväline kustannusarvion laskemiseen. KotiOptimi-kustannusarvio-ohjelmalla arvion laskenta perustuu aihepiireittäin syötettäviin tietoihin: perustiedot, hankekartoitus, huonetilakartoitus, rakennekartoitus sekä suunnittelun ja oheiskustannusten kartoitus. Laskennassa ohjelma huomioi luonnollisesti mm. rakennuspaikkakunnan ja –ajankohdan sekä omien töiden vaikutukset kustannuksiin. Uusittu ohjelma mahdollistaa myös omien tarvikkeiden, ja ensimmäisenä kustannusarvio-ohjelmana Suomessa esimerkiksi talopaketin sisällön huomioimisen.

KotiOptimi käyttöösi maksutta

KotiOptimi on osa Rakentaja.fin jäsenpalveluita. Rakentaja.fi-palvelun jäsenet voivat käyttää ohjelman ilmaisversiota vapaasti kustannusarvion laskemiseen. KotiOptimin maksullisella täysversiolla saa ohjelman kaikki ominaisuudet käyttöönsä. KotiOptimi on selainpohjainen ohjelma ja se toimii Rakentaja.fi-sivuston kautta. Näin hintapäivitykset ym. tulevat välittömästi ilmaantuessaan kaikkien käyttöön.

Siirry laskemaan kustannusarvio KotiOptimilla
Siirry ostamaan KotiOptimin täysversio

KotiOptimi mukaan jo hankesuunnitteluun

KotiOptimia kannattaa käyttää apuna jo alustavassa suunnittelussa. Tällöin syötettävät tiedot voivat olla keksittyjä, toiveisiin ja haaveisiin pohjautuvia tai selkeästi perheen tarpeisiin perustuvia. Ohjelmalla voidaan vertailla erilaisten tila- ja materiaaliratkaisujen vaikutuksia kokonaiskustannuksiin ja selkeyttää näin käsityksiä rakentamisen kustannuksista sekä kustannuksiin eniten vaikuttavista tekijöistä. KotiOptimin avulla voidaan kokeiluperiaatteella etsiä ominaisuuksiltaan ja kustannuksiltaan parhaiten perheen tarpeisiin sopiva ratkaisu.

KotiOptimi on parhaimmillaan jo ennen tontin hankkimista

KotiOptimin avulla on helppo vertailla, miten erilaiset rakenneratkaisut vaikuttavat kustannusarvioon. Parhaimman hyödyn ohjelmasta saakin, jos sen hankkii jo ennen tontin ja sitä kautta rakennusmuodon valintaa.

Lähtökohtaisesti perheellä on mielessä tietyt tilat, mitkä tulevasta rakennuksesta pitää löytyä. Kun KotiOptimi hankitaan ajoissa, syötetään ensin nämä tarvittavat huoneet ja niiden koot. Näin saadaan perusrunko, jonka ympärillä voidaan lähteä muuntelemaan esimerkiksi kerroslukua, lämmitystapaa, runkomateriaalia, rakenteiden eristeitä ja eristystasoja sekä julkisivua ja sisäpintamateriaaleja.

Kokeillen voidaan helposti nähdä, miten erilaiset muutokset vaikuttavat kustannusarvioon. Kun kokeilemalla ollaan saatu esimerkiksi olohuoneen ylösnostetulle katolle hinta, voidaan tämän jälkeen miettiä onko se sen arvoinen - vai käytetäänkö sama rahamäärä mieluummin esimerkiksi ruokahuoneen erkkeriin ja pintamateriaalien tason parantamiseen.

Muodosta käsitys kustannustasosta

Kustannusarvion lähtökohdaksi voi ottaa vaikka perheen nykyisen asunnon kokoisen ratkaisun ja lisätä siihen ne tilat, joiden tarpeen takia uuden talon rakentaminen on käynyt mielessä. Vaihtoehtoisesti lähtökohdaksi voi ottaa vaikkapa myynnissä olevan, perheen tarpeet ja toiveet täyttävän kohteen tiedot. Sopivaa ratkaisua voi myös etsiä talokirjasta tai esitteistä ja syöttää sen mukaiset lähtötiedot KotiOptimiin.

Näin perheelle muodostuu oikea käsitys omakotitalon rakentamisen kustannustasosta ja asioista, jotka siihen vaikuttavat. Vaikka lopullisena valintana olisikin ostaa asunto rakentamisen sijaan, KotiOptimi on ollut kannattava hankinta.

KotiOptimissa valmiina normi-, matala- ja passiivienergiatasorakenteet

Ohjelman rakennevaihtoehdoista voit valita haluamasi energiatason, nykymääräyksien mukaisen minimi- eli normitason, matalaenergiatason tai passiivienergiatason. Esimerkiksi ulkoseinärunkovaihtoehtoina on peräti 26 eri rakennevaihtoehtoa käsittäen niin kivi- kuin puurunkoisetkin rakenteet.

Voit tarkentaa kustannusarviota suunnitelmien edistyessä

Huonetilatietojen syöttämisen jälkeen ohjelma arvioi eri rakenneosien määrät ja tekee näiden perusteella arvion sekä jakaa sen 16 eri osa-alueeseen. Suunnitelmien edetessä voit tarkentaa arviota syöttämällä ohjelmaan todelliset mitat esimerkiksi perustusten, julkisivujen, vesikaton yms. osalta.

KotiOptimin kustannuserittely kertoo tarkasti työtunnit ja tarvikkeiden hinnat

Ohjelman kustannuserittely avaa arvion täydellisesti ja näyttää kaikki tarvikkeet sekä työt ja erittelee ne rakennusvaihe- ja huonekohtaisesti. Näin näet esimerkiksi mitä kaikkia tarvikkeita ja millä hinnalla ohjelma on laskenut esimerkiksi hormin osalta tai vaikkapa jokaisen huoneen näkyvät ainesosat erikseen. Huom. Nämä ominaisuudet vain KotiOptimin täysversiossa.

Ohjelma huomioi täydellisesti myös talopaketin sisällön arviossa

KotiOptimi huomioi ensimmäisenä kustannusarvio-ohjelmana Suomessa myös omien tarvikkeiden ja talopaketin sisällön arviossaan. Yhteenveto-osion "Talopaketin sisältö" –kohdassa voit ruksia ostamasi tai aikomasi talopaketin sisällön, jonka jälkeen ohjelma erottaa näiden töiden ja tarvikkeiden kustannukset eri osa-alueistaan. Kaikissa muissa ohjelmissa tämä on ollut mahdotonta, ja näin rakentajan on ollut mahdotonta tietää kuinka paljon esimerkiksi julkisivulle tai muulle osa-alueelle on laskettava vielä kustannuksia, jotka tulevat talopaketin päälle. Huom. Tämä ominaisuus vain KotiOptimin täysversiossa.

Talosta muodostuva kustannusarvio on luonnollisestikin tulostettavissa. Kaksisivuinen tuloste kertoo läpileikkauksen rakennettavasta rakennuksesta, jakaa kustannusarvion kuuteentoista eri osa-alueeseen, erottaa jokaisesta kohdasta omien töiden osuuden sekä lopuksi kertoo vielä omiin töihin kuluvan ajan. Tuloste on muotoiltu sisältämään kaikki pankin rakennuskohteesta tarvitsemat tiedot lainapäätöstä varten.

Ohjelman ensimmäisen vuosilisenssin hinta on 99 euroa ja jatkovuodet 49 euroa/vuosi.
 
Julkaistu
9.4.2013