Remontille luotettava tekijä - luottotiedot valottavat taustoja

Kotitalousvähennystä vain ennakkoperintärekisteriin kuuluvalta yritykseltä

Vain ennakkoperintärekisteriin kuuluvalla yrityksellä teetetystä remontista saa kotitalousvähennystä. Remonttiyritysten riskit ovat keskimääräistä korkeampia, joten tekijöiden taustat kannattaa aina selvittää huolella.

Noin neljä viidesosaa suomalaisten saamista kotitalousvähennyksistä perustuu kotona teetettyihin remonttitöihin.Noin neljä viidesosaa suomalaisten saamista kotitalousvähennyksistä perustuu kotona teetettyihin remonttitöihin.

Remontti on käytetyin peruste kotitalousvähennykseen

Noin neljä viidesosaa suomalaisten saamista kotitalousvähennyksistä perustuu kotona teetettyihin remonttitöihin. Vähennystä voi saada silloin, kun työ teetetään ennakkoperintärekisteriin kuuluvalla yrityksellä. Rekisteriin kuuluminen on helppo selvittää Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämästä www.aarre.fi–palvelusta, josta voi myös hankkia kattavan raportin yrityksen taloudellisesta tilasta. Samalla tulee varmistettua, ettei remonttia tekemään oteta yritystä, jonka vastuuhenkilö on liiketoimintakiellossa.

Yksityishenkilöstä remontin tekijäksi

Jos kotiremontin tekijäksi palkkaa yksityishenkilön, on työn teettäjän huolehdittava työsuorituksen sivukuluista itse. Asiakkaan asutussa kodissa tehtävä remonttityö on myös laillinen peruste arvioida verokortilla työhön palkattavan henkilön luotettavuutta hankkimalla ote tämän luottotiedoista osoitteesta www.omatieto.fi.

Joka kahdeksas remonttifirma saa maksuhäiriömerkintöjä

Suomen Asiakastieto Oy:n mukaan remonttiyritysten taloudelliset riskit ovat keskimääräistä selvästi korkeampia. Niistä lähes 12 prosenttia saa Asiakastiedon tilastollisen riskiennusteen mukaan maksuhäiriömerkintöjä vuoden kuluessa. Kaikkien yritysten keskimääräinen riski on vain hieman yli seitsemän prosenttia.

”Jo yksikin maksuhäiriömerkintä heikentää remonttiyrityksen toimintaedellytyksiä, kun esimerkiksi tavarantoimittajat lopettavat luotolla myymisen. Meneillään olevat urakat voivat silloin viivästyä tai jäädä kokonaan valmistumatta”, liiketoimintajohtaja Jarkko Anttiroiko huomioi.

Remonttiyritysten konkurssiriski huomattavan suuri

Remonttiyritysten konkurssiriski on kaikkien yritysten keskiarvoon verrattuna kaksinkertainen ja ne myös maksavat laskunsa muita hitaammin. Asiakastiedon mukaan lähes joka neljännellä (23 prosenttia) remonttiyrityksellä on heikko luottoluokitus.
 
Julkaistu
25.3.2013