Lyhytkoulutuksia

TTS tarjoaa ammatillista koulutusta työelämän tarpeisiin. Koulutuksemme ovat hyvin työelämää palvelevia ja sisältävät paljon käytännön harjoituksia.

Olemme erikoistuneet usealle eri ammattialalle, joissa voi opiskella alan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin. Järjestämme myös erilaisia korttikoulutuksia, kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksia sekä rekrytointi- ja täydennyskoulutuksia.

Tutustu koulutuskalenteriin tästä

Asbestityöt

Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedot ja taidot, että hän pystyy tekemään asbestipurkutyötä turvallisesti ja työsuojeluviranomaisten hyväksymällä tavalla.

Kohderyhmä
Koulutukseen voivat hakeutua rakennuksilla työskentelevät, purkutöitä tekevät työntekijät ja työnjohtajat. Valtioneuvoston päätös 318/2006 asbestityöstä edellyttää, että asbestipurkutyötä suorittavalla työnantajalla on työsuojeluviranomaisten valtuutus ko. työhön. Edellytyksenä valtuutuksen myöntämiselle on mm. että työnantaja käyttää asbestipurkutyöhön koulutettua työnjohtoa ja työntekijöitä, käyttää purkutyössä työsuojeluviranomaisten hyväksymiä laitteita ja työmenetelmiä ja noudattaa asbestipurkutyössä työsuojeluviranomaisten vahvistamia turvallisuusmääräyksiä.

Koulutuksen kesto
Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaan suunniteltu koulutus kestää 2,5 päivää + näytön, josta annetaan erillinen todistus.

Koulutusmuoto ja hakeutuminen
Koulutus on aikuisten omaehtoista ammatillista lisäkoulutusta ja siihen haetaan suoraan oppilaitokseen. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen koulutuspäivää.

Koulutuksen sisältö
Asbestia sisältävät materiaalit
Asbestipölyn aiheuttamat terveydelliset haitat
Asbestia koskeva lainsäädäntö
Asbestityömaan valmistelevat työt
Jätteiden käsittely
Työmaavalvonta ja hallinto
Suunnitteluharjoitus
Suojalaitteet ja niiden käyttö
Käytännön tietoa asbestinpoistosta
Suojausten rakentaminen
Asbestinpoistoharjoitus
Kohdepoistoharjoitus

Koulutuskalenterista löydät lisätietoja

Asbestityöt aikatauluAsbestityöt aikataulu

Kattotulityökurssi

Kuvaus:
Kattotulityöntekijällä tulee olla voimassa oleva kattotulityökortti. Kattotulitöitä ovat mm. eristettävän alustan kuivaaminen liekillä tai kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen bitumikeittimessä ja kermieristyksen kuumentamalla tapahtuva kiinnitystyö. Kattotulityökurssi kestää yhden päivän ja sen hyväksytystä suorittamisesta saa kattotulityökortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Kurssin oppikirja on nimeltään Kattotulityöt hanskassa, ja se on suomenkielinen. Oppikirja sisältyy jokaiseen kurssiin. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) tulityötoimikunta on vahvistanut katto- ja vedeneristysalan tulityökurssin tavoitteet ja ohjelman.

Kattotulityökurssi on päivän mittainen ja se sisältää kuusi oppituntia sekä alkusammutusharjoituksen. Koulutukseen kuuluvat seuraavat aihealueet:

Ohjelma

Koulutuksen avaus

Paloturvallisuus
viranomaismääräykset, SPEK tilastot, työvälineet, nestekaasun käyttö, valvontasuunnitelma, tulityölupa, tarkastuslista

Työturvallisuus, rakenteellinen
viranomaismääräykset, kaiteet ja telineet, nousu ja kulkutiet, aukkojen suojaus, gsm-tukiasemat

Työturvallisuus, henkilö
työasu ja suojajalkineet, kypärän, kuulosuojainten, silmäsuojaimien, hengityssuojaimien käyttö, ergonomia, oikeat työasennot

Onnettomuustilanteissa toimiminen
tilannearviointi, hätäilmoitus, kaasuvaara

Kirjallinen koe (kesto 30 min)

Alkusammutusharjoitus

Koulutuskalenterista löydät lisätietoja

Kattotulityökurssi aikatauluKattotulityökurssi aikataulu

Työturvallisuuskortti, rakennusalapainotteinen

Kesto:
1 päivä

Toteutustapa
Koulutus kestää yhden päivän klo 8.00 - 15.30 ja järjestetään TTSn tiloissa osoitteessa Sarkatie 1, Vantaa.

Kohderyhmä
Työturvallisuuskortti on kehitetty yhteisten työpaikkojen työturvallisuuden parantamiseksi. Työturvallisuuskortin käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta useat tilaajayritykset edellyttävät alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskortin.

Tavoite
Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on
- parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä
- tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla
- antaa perustietoa työsuojelusta
- vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta
- herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen
- pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita

Sisältö
Työturvallisuuden kehittämiseksi teollisuuden yhteisillä työpaikoilla on kehitetty valtakunnallinen menettelytapa, josta käytetään nimitystä työturvallisuuskorttikoulutus. Menetelmän kehitystyöhön on teollisuusyritysten lisäksi osallistunut työmarkkinajärjestöjen, vakuutusalan ja koulutusorganisaatioiden edustajia. Koulutus sisältää koulutusaineiston, yhden päivän kurssin, kirjallisen kokeen ja työturvallisuuskortin. Käytäntö astui voimaan teollisuudessa vuoden 2003 alusta.

Kortin voimassaoloaika
Työturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta.

Koulutuskalenterista löydät lisätietoja

Työturvallisuuskortti aikataulutTyöturvallisuuskortti aikataulut
 
Julkaistu
18.3.2013