Korjausrakentamisen ja remontoinnin energiamääräykset

Energiamääräykset koskevat 1.9.2013 alkaen myös korjausrakentajaa ja remontoijaa. Luvanvaraisissa korjaus- ja muutostöissä on tarkasteltava mahdollisuutta energiatehokkuuden parantamiseen samalla, kun muutostyöhön ryhdytään. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä annettiin 27. helmikuuta. Asetus viimeistelee niin kutsuttuja korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräyksiä koskevan uudistuksen.

Korjausrakentamisen ja remontoinnin energiamääräykset tulevat voimaan pientaloissa 1.9.2013Korjausrakentamisen ja remontoinnin energiamääräykset tulevat voimaan pientaloissa 1.9.2013

Mitä korjausrakentamisen tai remontoinnin kohteita energiamääräykset koskevat?

Energiatehokkuudelle on määritelty vähimmäisvaatimukset, kun kyse on rakennuksen luvanvaraisesta korjaamisesta, käyttötarkoituksen muuttamisesta tai teknisten järjestelmien uusimisesta. Tällaisia ovat esimerkiksi laajat peruskorjaukset, rakennuksen ulkovaipan korjaukset ja teknisten järjestelmien uusiminen, jolloin tarvitaan yleisimmin rakennus- tai toimenpidelupaa. Korjausrakentamiseen ryhtyminen säilyy edelleenkin vapaaehtoisena, ja kiinteistön omistaja päättää, milloin ja missä laajuudessa hän ryhtyy korjaamaan ja mitkä ovat parhaat keinot parantaa energiatehokkuutta säädösten puitteissa.
Energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä ei tarvitse toteuttaa, mikäli ne eivät ole teknisesti, toiminnallisesti tai taloudellisesti mahdollisia. Tärkeää on myös huomioida rakennuksen ominaispiirteet ja käyttötarkoitus. Energiatehokkuutta kannattaa parantaa osana normaalia korjausrakentamista ja suunnitelmallista kiinteistön kunnossapitoa.

"Ehjää ja toimivaa ei tarvitse, eikä kannata korjata. Energiatehokas rakennus kuluttaa kuitenkin vähemmän, joten kiinteistön omistajan on järkevää arvioida, mitkä ovat rakennuksen korjausten yhteydessä parhaat keinot parantaa energiatehokkuutta. Huolellinen suunnittelu ja toteutus parantavat rakentamisen loppulaatua", sanoo ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osaston ylijohtaja Helena Säteri.
Viranomaisten käytössä olevien rakennusten osalta asetus tulee voimaan 1.6.2013 ja muiden rakennusten osalta 1.9.2013. Asetus ei koske hankkeita, joiden lupahakemus on jätetty ennen asetuksen voimaantuloa. Ympäristöministeriö valmistelee opasmateriaalia muun muassa kuntien rakennusvalvonnoille ja suunnittelijoille määräysten soveltamisen tueksi.

Määräykset eivät koske vain kesäaikaiseen käyttöön varusteltuja loma-asuntoja, suojeltuja tai pieniä, kooltaan alle 50 m² rakennuksia. Ne eivät myöskään koske muun muassa kasvihuoneita, hartauden harjoittamiseen tai uskonnolliseen toimintaan käytettäviä rakennuksia eikä tietynlaisia tuotantolaitoksia.

Tutustu asetukseen rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta täällä

Mitä korjausrakentamisen ja remontoinnin energiamääräykset tarkoittavat käytännössä?

On olemassa kolme vaihtoehtoista tapaa energiatehokkuuden parantamiseen.

Ensimmäisenä vaihtoehtona on parantaa korjattavien tai uusittavien rakennusosien lämmönpitävyyttä vaatimusten mukaisiin arvoihin.

Ja käytännössä: Pitää tietää rakennusosan, esimerkiksi ulkoseinän, nykyinen U-arvo ja asetuksissa annettuja kertoimia käyttäen määrittää uusi U-arvo. Pitää myös osata laskea millainen rakenne täyttää uuden vaatimuksen.

Toisena vaihtoehtona on parantaa energiatehokkuutta kyseiselle rakennustyypille määritellylle tasolle. Tällöin tarkastellaan koko rakennuksen vuosittaista, normaalikäytössä syntyvää laskennallista energiankulutusta suhteessa rakennuksen pinta-alaan.

Ja käytännössä: Esimerkiksi omakotitalon energiankulutus saa olla maksimissaan 180 kWh/m2. HUOM! Tämä on laskennallisesti saavutettu arvo, ei todellisen käytön mukaan. Laskennallinen arvo saadaan laskukaavasta ja arvoista, jotka löytyvät rakennusmääräyskokoelman osasta D3 (täältä).

Kolmantena vaihtoehtona on laskea rakennukselle ominainen, rakentamisajankohdan mukaisilla tai viimeisimmän käyttötarkoituksen muutoksen mukaisilla ratkaisuilla laskettu kokonaisenergian kulutus eli E-luku ja pienentää sitä kyseiselle rakennustyypille asetetun tason mukaisesti.

Ja käytännössä: E-lukua (kokonaisenergiakulutusta) pienennetään esim. omakotitaloissa 20 %.

Täältä löydät asetuksen korjausrakentamisen ja remontoinnin energiamääräyksistä vaatimuksineen

U-arvo, E-luku, standardikäyttö.. Eivät välttämättä tuttuja energiatehokkuuden termejä jokaiselle. Korjausrakentamisen ja remontoinnin energiamääräyksiin tulee perehtyä huolella.U-arvo, E-luku, standardikäyttö.. Eivät välttämättä tuttuja energiatehokkuuden termejä jokaiselle. Korjausrakentamisen ja remontoinnin energiamääräyksiin tulee perehtyä huolella.
Teknisille järjestelmille on määritelty omat vaatimukset. On tärkeää varmistaa, että rakennuksen tekniset järjestelmät kuten lämmitys ja ilmanvaihto toimivat ja niiden perussäädöt tarkistetaan aina, kun rakennukseen lisätään eristeitä tai sen ilmanpitävyyttä parannetaan tai järjestelmiä uudistetaan. Tämä on erittäin tärkeää hyvän sisäilman ja asumismukavuuden kannalta. Määräykset mahdollistavat joustavasti erilaisten teknisten kysymysten kuten kosteusasioiden ja mobiililaitteiden kuuluvuuden huomioon ottamisen suunnittelussa.

Energiatehokkuusmääräykset ovat osa EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanoa ja edistävät samalla Suomen omia tavoitteita energiatehokkuuden parantamiseksi. Korjausrakentamisella on ratkaiseva merkitys Suomen energiakulutukseen, sillä rakennuksissa kuluu nykyään 40 % energian kokonaiskulutuksesta.

Ja oleellisin kysymys: Kuka tämän kaiken tekee?

Tähän on yksinkertainen vastaus: Hankkeeseen ryhtyvä. Mikäli olet siis tekemässä esimerkiksi julkisivuremonttia (eli ryhtymässä korjaushankkeeseen, johon tarvitaan lupa) sinun ensinnäkin tehdä valinta, mitä kolmesta eri vaihtoehdosta käytät, sekä osasta vertailla näitä vaihtoehtoja keskenään, jotta osaat valita kannattavimman vaihtoehdon. Onneksi apuna on ammattilaisia, jotka nämä asiat osaavat. Kuntasi rakennusvalvonnasta voit myös kysyä neuvoa.

Isoissa hankkeissa on viisasta muutoinkin käyttää ammattilaista apuna, mutta rakennusfysiikkaan perehtymättömällä on aika suuri savotta edessään, mikäli aikoo omin neuvoin suoriutua. Ammattilaisen hyödyntäminen on muutoinkin järkevää, sillä rakenteen toiminnan hallitseminen on ehdoton taito, jotta tulevaisuuden ongelmilta vältytään.

Katso täältä korjausrakentamisen ja remontoinnin energiamääräyksistä usein esitettyjä kysymyksiä

Tarvitsetko energiatodistuksen?

Energiatodistus on oltava rakennuksen tai rakennuksen osan myynti- ja vuokraustilanteissa ostajan tai vuokraajan saatavilla. Energiatodistus vaaditaan myös uudisrakentamisessa osana rakennuslupamenettelyä.

Luotettavat energiatodistuksen asiantuntijat löydät täältä
 
Julkaistu
28.8.2013