Kiinnitystarvikkeet turvalliseen rakentamiseen

KESÄN RAKENNUSKAUSI ON KÄYNNISSÄ!
Nyt on aika opetella kiinnittämään sujuvammin ja turvallisemmin.


Rakentaminen perustuu eri materiaaleista koostuvien osien kiinnittämiseen. Turvallinen kiinnittäminen alkaa alustana toimivalle rakennusmateriaalille soveltuvan kiinnikkeen valinnalla.

Kiinnikkeen valinta alusmateriaalin, olosuhteiden ja kuormituksen mukaan

Kiinnitettävän alustan eli rakennusmateriaalin ominaisuudet määrittävät sen minkälainen kiinnike kyseiselle alustalle soveltuu. Yleisimmät rakennusmateriaalit, joihin kiinnityksiä tehdään ovat betoni, kevytbetoni, kevytsora, umpitiili, reikätiili, luonnonkivi sekä erilaiset rakennuslevyt, kuten kipsilevyt ja vanerit. On huomioitava, että rakennusmateriaalien kovuus, tiiviys ja huokoisuus sekä mahdolliset ontelot vaikuttavat osaltaan kiinnityksen lujuuteen ja kuormituksenkestoon.

Kiinnikkeen valintaan vaikuttavat lisäksi asennuspaikan olosuhteet. Onko kiinnitys sisä- vai ulkotiloissa? Minkälaiset kosteus- ja lämpötilaolosuhteet kiinnityskohteessa vallitsevat? Tyypillinen virhe on valita asennuspaikan korroosio-olosuhteisiin huonosti soveltuva kiinnike, jolloin ajan saatossa kiinnitys heikkenee esim. kosteuden, lämpötilan ja auringonvalon vaikutuksesta.

Kaikkien rakennusosien ja kappaleiden asennuksissa on oleellista huomioida myös kiinnitykseen kohdistuvat kuormitukset, jotka muodostuvat kuormituksen suuruudesta ja vaikutussuunnasta. Kuormituksissa on siis kyse kiinnitettävän kappaleen tai rakenteen painon lisäksi myös siitä mihin suuntiin painon aiheuttama kuormitus kohdistuu.

Kun rakennusmateriaalina on betoni, niin Sormatin kiinnikkeet soveltuvat ns. jälkiasennuksiin, jolloin jo valuvaiheessa ei ole tehty vaarna- tai harjaterästartuntoja, vaan kiinnitykset tehdään kuivuneeseen alustaan. Kipsilevyistä rakentuviin väliseiniin ja ei-kantaviin seiniin tehtävissä kiinnityksissä kannattaa aina pyrkiä käyttämään koolauksia hyväksi. Fiksu vahvistaa tulevia kiinnityspaikkoja jo kipsilevyseinien rakennusvaiheessa kahdella kipsilevykerroksella tai lujalla rakennuslevyllä, kuten vanerilla.

Esimerkkejä kiinnikkeiden yleisimmistä käyttökohteista omakotitaloprojektissa

Kiinnitettävä kappale tai rakenne Kiinnitysalustana oleva rakennusmateriaali Soveltuva Sormatin tuote
Perustukset    
Tartunnat kallioon, perustusten tartunnat laajennuksissa esim. harjateräs Kivi, vanha betoni ITH Injektointimassa
Betonimuottiharkko, moduulijaon tasausvalun laudoitus Betonimuottiharkko PKN Pikanaula, S-CS Betoniruuvi
Kevytsoraharkon  tartunnat Betoni, kevytsoraharkko ITH Injektointimassa (jälkiasennuksessa)
     
Runkotyöt    
Tartunnat , harkkotalot Kevytsoraharkko, tiili, betoni ITH Injektointimassa (jälkiasennuksessa)
Alaohjauspuu Betoni S-CS Betoniruuvi, S-KA / S-KAK Kiila-ankkuri, S-UF / S-UP Karmitulppa
Alaohjauspuu Kevytsoraharkko ITH Injektointimassa, KBRM  Kevytbetoniruuvi tiheästi asennettuna, S-UF/S-UP Karmitulppa tiheästi asennettuna
     
Väliseinät, kantavat    
Ensimmäinen runkotolppa ja alaohjauspuu Betoni S-CS Betoniruuvi, S-KA Kiila-ankkuri, S-UF / S-UP Karmitulppa
Kivirakenteinen ns. tartunnat Harkko, tiili, betoni ITH Injektointimassa (jälkiasennuksessa)
     
Väliseinät, ei kantavat    
Ensimmäinen runkotolppa ja alaohjauspuu Betoni PKN Pikanaula, LYT Lyöntitulppa, S-CS Betoniruuvi, S-UF / S-UP Karmitulppa
Kivirakenteinen ns. tartunnat Harkko, tiili, betoni ITH Injektointimassa (jälkiasennuksessa)
     
Vesikatto    
Kattoristikoiden kiinnitys, (kivitalo), puisen yläjuoksun kiinnitys Kevytsoraharkko, betoni KBRM Kevytbetoniruuvi , S-CS Betoniruuvi, S-KA / S-KAK Kiila-ankkuri, ITH Injektointimassa
     
Patolevyn (muurilevy) kiinnitys Betoni, kevytsoraharkko LN Lyöntiniitti
Seinätikkaat, korroosiosuojauksen vastattava vähintään kuumasinkitystä Tiili, betoni, kevytsoraharkko PFG- Ankkuri, S-UF MG / S-UP MG Karmitulppa, KBRM  Kevytbetoniruuvi, ITH Injektointimassa, S-CS MG Betoniruuvi, S-KAK / S-KAH Kiila-ankkuri. Tarkista soveltuvuus alustaan.
Terassit Tiili, betoni, kevytsoraharkko PFG- Ankkuri, S-UF MG / S-UP MG Karmitulppa, KBRM  Kevytbetoniruuvi  ITH Injektointimassa, S-CS MG Betoniruuvi, S-KAK/ S-KAH Kiila-ankkuri. Tarkista soveltuvuus alustaan.
Ikkuna ja ovikarmit Tiili, betoni, kevytsoraharkko SKRH Säätökarmiruuvi + NAT / NAT L Nailontulppa
     
Julkisivut    
Kevyet kiinnitykset Polyuretaani/Polystyreeni IPL Eristekiinnike
     
Hyllyt, kaapit Useita eri rakennusmateriaaleja Alustan mukaan, kts. Sormatin kiinnikkeenvalintaohjelma Sormat Assistentti
     
Kevyet putkitukset Useita eri rakennusmateriaaleja Alustan mukaan, kts. Sormatin kiinnikkeenvalintaohjelma Sormat Assistentti
     
Kaapelikiinnikkeet Useita eri rakennusmateriaaleja SC Naulakiinnike  tai  NT Naulatulppa + SC Naulakiinnike
     
Alaslaskettu katto Betoni S-CS Betoniruuvi,  S-UF / S-UP Karmitulppa

Turvallinen kiinnitys - tee asennus oikein!

Rakentamisessa turvallisuus on ykkösasia. Työturvallisuusvarusteiden lisäksi tärkeintä on käyttää vain kohteeseen soveltuvia laadukkaita kiinnitystarvikkeita sekä noudattaa annettuja asennusohjeita. Kiinnityksiä tehdessäsi:

  • Poraa oikean kokoinen porareikä
  • Puhdista porareikä harjalla ja ilmalla
  • Noudata annettuja asennussyvyyksiä
  • Kiristä asennus huolellisesti

Kiinnikkeet kiristetään tyypistä riippuen joko käsin tai koneellisella ruuvivääntimellä, momentti- tai kuusiokoloavaimella tai kiinnikekohtaisella asennustyökalulla. Oikean kiristysmomentin sekä asennustyökalujen käyttö helpottaa asennusta ja säästää turhalta työltä, yli- tai alikiristämiseltä, kierteiden rikkoutumiselta sekä mahdolliselta kiinnitysalustan murtumiselta.

On huomioitava, että esittelemämme työmenetelmät eivät yleensä ole ainoita tapoja tehdä ko. kiinnitysasennuksia, vaan muitakin tapoja on yleisessä käytössä. Sormatin julkaisemat työohjeet ja suositukset perustuvat viranomaisvaatimuksiin ja –hyväksyntöihin, Sormat Oy:n sekä muiden toimijoiden suorittamiin kokeisiin ja yli 40 toimintavuotemme aikana hyväksi toteamiimme käytäntöihin. Turvaudu aina ammattirakentajan apuun sellaisissa asennuksissa ja rakenteellisissa kiinnityksissä, joiden pettäminen voisi vaarantaa ihmisten turvallisuuden tai aiheuttaa merkittäviä taloudellisia vahinkoja.

Käytä vain CE-merkittyjä kiinnitystuotteita

CE-merkintä on vaatimustenmukaisuusmerkintä, joka perustuu rakennustuotteita koskevaan EU-direktiiviin. Tämä puolestaan ohjaa kansallista lainsäädäntöä. CE-merkinnällä valmistaja takaa, että tuotteet täyttävät kaikki EU-direktiivin vaatimukset, jotka liittyvät tuotteen mittoihin, raaka-aineisiin ja itse lopputuotteeseen.

Sormatin laatupolitiikan mukaan tuotteiden tulee täyttää paitsi asiakkaiden myös kaikki viranomaisten asettamat vaatimukset. Vähittäismyyjä tai loppukäyttäjä voi aina Sormat-tuotteen valitessaan olla varma tuotteen laadusta, turvallisuudesta ja käyttösopivuudesta jopa kaikkein vaativimmissa kohteissa.

Luotettavat kiinnitystarvikkeet kaikkeen rakentamiseen löydät täältä!

 
Päivitetty
11.3.2013