Väliseinän teko Kahi-harkolla säästää laastiakin

Kahi-harkoista rakentaminen on rationaalista, nopeaa ja edullista. järjestelmän runkona ovat ohutsaumamuurattavat Kahi-ponttiharkot. Niihin on saatavissa myös roilo- ja palkkikappaleita putkien ja raudoituksen asentamista varten, muurauskelkat laastin levitykseen ja valmispalkit aukkojen ylityksiin. Huolellisesti ohutsaumamuuratun seinän tasoiteustarve on vähäinen.

Lue lisää Kahi-harkkojärjestelmästä

Kahi-väliseinäjärjestelmän runkona ovat ohutsaumamuurattavat Kahi-ponttiharkot.Kahi-väliseinäjärjestelmän runkona ovat ohutsaumamuurattavat Kahi-ponttiharkot.

Kahi-järjestelmään kuuluvat harkot

Kahi-järjestelmään kuuluvien harkkojen leveydet ovat käyttötarkoituksen mukaan 85, 130 tai 240 mm. Leveydeltään 85 mm:n Kahi Väliseinäpontti on tarkoitettu kantamattomiin seiniin, 130 mm leveä Kahi Runkopontti kantaviin seiniin ja 240 mm leveä Kahi Desibelipontti huoneistojen välisiin seiniin. Pituusmitoiltaan ne soveltuvat 30 cm:n moduulimittaan ja korkeusmitoitukseltaan 20 cm:n moduulimittaan. Harkkojen päissä on pontit, jotka asennettaessa ohjaavat harkot paikoilleen ja pystysaumat voidaan jättää ilman laastia. Poikkeuksena viisteharkko ja märkätilojen seinät, joissa laastia käytetään tarvittaessa myös pystysaumoissa.

Putket väliseinissä

Pystysuuntaiset sähkö- ja LVI-putket sijoitetaan harkkojen pystyreikiin tai roiloharkkoihin. Palkkiharkkojen uriin voidaan asettaa raudoitus (esim. kapeiden ovi- ja ikkuna-aukkojen ylityspalkit). Niissä voidaan viedä myös vaakasuuntaisia putkivetoja. Ohutsaumamuuraus on menetelmä, missä mittatarkat Kahi-harkot muurataan noin 2 mm:n saumapaksuudella. Laastina käytetään tähän tarkoitukseen kehitettyä weber.vetonit OL 15 Ohutsaumalaastia. Laastia kuluu alle kymmenesosa tavanomaiseen muuraukseen verrattuna. Polyuretaanipohjaisia kiviliimoja ei saa käyttää etenkään kantavissa seinissä eikä seinissä, joille on palovaatimuksia.

Pystysuuntaiset sähkö- ja LVI-putket sijoitetaan harkkojen pystyreikiin tai roiloharkkoihin. Vaakasuuntaiset putkivesot voidaan viedä palkkiharkkojen urassa.Tiilileikkurilla katkaistujen  harkkojen pystysaumat täytetään muurauslaastilla. Laasti saadaan tarttumaan lujasti  harkkoihin, kun harkkojen katkaistuihin päihin on levitetty kerros Ohutsaumalaastia juuri ennen muuraustäyttöä.Pystysuuntaiset sähkö- ja LVI-putket sijoitetaan harkkojen pystyreikiin tai roiloharkkoihin. Vaakasuuntaiset putkivesot voidaan viedä palkkiharkkojen urassa.
Tiilileikkurilla katkaistujen harkkojen pystysaumat täytetään muurauslaastilla. Laasti saadaan tarttumaan lujasti harkkoihin, kun harkkojen katkaistuihin päihin on levitetty kerros Ohutsaumalaastia juuri ennen muuraustäyttöä.

Ohutsaumamuuraus talviolosuhteissa

Talviolosuhteissa ohutsaumamuurausta voidaan tehdä -10°C:een asti, kun käytetään weber.vetonit OL 15P Pakkasohutsaumalaastia tai lämmintä +25…+40°C laastia ja lämpimiä harkkoja. Kun lämpötila laskee -10°C … -15°C asteeseen on käytettävä Pakkasohutsaumalaastia ja lämpimiä (> +5°C) harkkoja. Tämä voidaan tehdä suojaamalla letkat peitteellä ja käyttämällä lämminilmapuhallinta.

Kahi-kylpyhuoneen seinät

Kahi-kylpyhuoneessa märkätilan seinät tehdään oikeaoppisesti kivipohjaisista, lahoamattomista ja elämättömistä materiaaleista. Seinien teko käy kätevästi ohutsaumamuurattavilla, päistään pontatuilla Kahi-väliseinäpontti –harkoilla. Sileäpintaisista harkoista huolellisesti tehdyt Kahi-seinät on helppo tasoittaa weber.vetonit MT Märkätilatasoitteella ennen vedeneristystä. Myös puurunkoisissa taloissa märkätilojen seinät suositellaan tehtäväksi kivirakenteisina. Ulkoseinillä tehdään Kahi-harkoista sisäpuolinen verhomuuraus, joka erotetaan puuseinästä tuulettuvalla ilmaraolla.
 
Julkaistu
11.3.2013