Sähkönkilpailutus - mitä ja miten?

Sähkömarkkinat vapautuivat 1.9.1998, jonka jälkeen kotitaloudet ovat voineet vapaasti kilpailuttaa sähköenergiansa hinnan. Kilpailuttaminen onkin jatkuvasti yleistynyt ja vaikka se on mahdollistanut kuluttajille säästöjä, on se tuonut mukanaan myös ikäviä yllätyksiä. Aivan aluksi tulee huomioida että sähkölasku koostuu kahdesta erillisestä hyödykkeestä, sähkön siirtopalvelusta ja sähköenergiasta. Edellisten lisäksi kokonaishintaan vaikuttaa arvonlisävero, joka muuttuessaan vaikuttaa kaikkiin hintoihin.

Sähkön siirto ei ole kilpailutettavissa

Sähkön siirrosta vastaa aina kunkin alueen tai paikkakunnan jakeluverkonhaltija joka omistaa kulutuspaikan mittarit sekä jakeluverkoston. Sähkön siirtoa ei siis voi kilpailuttaa. Siirtohintojen kohtuullisuutta valvoo Energiamarkkinavirasto eikä sähkön siirtohinta saa muuttua sillä perusteella että asiakas ostaa itse sähköenergian muualta.

Sähköenergian voit kilpailuttaa

Sähköenergian osuus sähkölaskusta vaihtelee eri asiakasryhmien välillä, mutta yleensä sähköenergian osuus on verottomana noin 40-50 % sähkölaskusta. Tämä osuus siis on kilpailutettavissa ja tuo kilpailuttaminen todella kannattaa sillä erot eri energiamyyjien välillä voivat olla jopa yli 30 %. Kun yksityinen kuluttaja alkaa hintavertailunsa, kannattaa ainakin seuraaviin asioihin kiinnittää huomionsa.

Sähköenergian myyntitoiminto on vapaata eikä se edellytä toimilupaa. Tämä mahdollistaa myös sen että alalle ilmaantuu myyjiä joiden kanssa ei kannattaisi alkaa yhteistyöhön. Hälytyskellojen pitäisi soida siinä vaiheessa kun energiaa tarjotaan esimerkiksi puhelimitse halpaan hintaan eikä itse tarjousta tahdo saada kirjallisena käsiinsä. Näistä tarjouksista voi puuttua arvonlisävero tai sopimus ei ole olekaan kiinteähintainen ja hinta nousee pian sopimusilmoituksen jälkeen. Epäilyksien herätessä on kannattavaa tehdä ainakin pikainen ”googlaus” muiden kokemuksista yhtiöstä. Jos hankaluuksia on ollut, tietoa niistä löytyy verkosta nykyisessä maailmassa melkoisen nopeastikin.

Toinen ratkaistava tekijä kuluttajalle on sopimuksen pituus ja hintasidonnaisuus. Seuraavat vaihtoehdot ovat valittavissa.

Pörssisähkö, kiinteähintainen sähkö vai toistaiseksi voimassa oleva?

Sähköenergian hintaan vaikuttaa luonnollisesti se kuinka helposti sen hinta on muutettavissa.

Toistaiseksi voimassa olevat sähkösopimukset olivat aikanaan ainoita tarjolla olevia. Siinä sähköyhtiö voi muuttaa energian hintaa ilmoittamalla siitä asiakkaalleen vähintään kuukautta ennen. Ongelmana on että jos energiamyyjäänsä vaihtaa tekemällä uuden yhtiön kanssa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, voi tuo hinta jo kuukauden päästä olla aivan toinen. Ja vuoden sisällä tehty uusi vaihto toiseen yhtiöön yleensä maksaa sitten jo jonkin verran eli säästöjä on monesti vaikea saada. Käytännössä tuo onkin suositeltavaa lähinnä siinä jos päättää vielä tarkkailla tilannetta ja pysyä nykyisessä yhtiössä.
Kiinteähintainen sähkösopimus voidaan tehdä enintään kahden vuoden mittaiseksi. Tässä sopimuksessa hinta ei voi muuttua muuten kuin yleisen arvonlisäkannan muuttuessa eli se on turvallisen vakaa. Kuluttajan kannalta tätä tehtäessä on mietittävä mihin sähkön hinta on tulevaisuudessa muuttuva. Mikäli nykyinen teollisuuden suhdanne pysyy ennallaan eivät hinnat tee radikaaleja nousuja mutta jos maailman talous alkaa elpymään aiheuttaa teollisuuden kulutuksen nosto myös sähkön hintaan nopeita nousuja. Nyt energian hinta on todella alhaalla eikä sen lasku ole kovin uskottavaa joten suositeltavinta on sitoa sopimukset maksimiaikaansa eli 24 kuukauden kiinteään hintaan.
Pörssisähkö on tuo uusin vaihtoehto ja se on myös energiamyyjälle se turvallisin vaihtoehto. Eli siinä energiamyyjä myy sähkön markkinahintaan johon lisää oman marginaalinsa. Kuluttajalle suuren riskin tuo se että kesäajalla, jolloin sähkön kulutus on erittäin pientä, tuo energian hinta on halpaa mutta talven pakkasilla hinta voi nousta moninkertaisesti. Kesäaikoina hinta saattaa siis lähennellä kahta senttiä/kWh mutta talven kovimpina kuukausina hinta saattaa kivuta lähemmäs kahtakymmentä senttiä/kWh.
 
Julkaistu
5.2.2013