Ilmanvaihtokone hyödyntää maalämpöä

Vallox-ilmanvaihtokoneiden MLV-mallit on suunniteltu erityisesti maalämpöä hyödyntävien talojen ilmanvaihtokoneiksi. Näihin erikoismalleihin on valmiiksi asennettu MLV-patteri. Vallox MLV-patteria käytetään talvella ulkoilman esilämmitykseen ja kesällä viilennykseen. MLV-patterin avulla voidaan maalämpöputkistossa kiertävään nesteeseen sitoutunutta maan lämpöä hyödyntää talvella ilmanvaihdossa. Se tuo talviaikana säästöä energiakuluissa ja vastaavasti kesäaikana viilentää sisäilmaa.
1. Korkea lämmöntalteenoton hyötysuhde
2. Tasavirtapuhaltimet
3. Hyvä ulkoilman suodatus
4. Jälkilämmitys
5. Etulämmitys / viilennys
6. Kiinteän ilmavirran mittausyhteet
1. Korkea lämmöntalteenoton hyötysuhde
2. Tasavirtapuhaltimet
3. Hyvä ulkoilman suodatus
4. Jälkilämmitys
5. Etulämmitys / viilennys
6. Kiinteän ilmavirran mittausyhteet

Kytkentä suoraan lattialämmitykseen

Matalaenergiataloissa haetaan joustavuutta lämmönlähteiden suhteen. Tällöin niiden lämmönjakojärjestelmänä on usein vesiperusteinen lämmitysjärjestelmä, joka pientalorakentamisessa toteutetaan valtaosin lattialämmityksenä. Vallox-ilmanvaihtokoneet voidaan kytkeä suoraan lattialämmitykseen. Tämän vuoksi niissä on kehittyneemmät jäätymisenestoratkaisut.

Teknisenä innovaationa Valloxin vesipatterimallistossa ovat vakiona suojapellit. Ne estävät sekä ulkoilma- että jäteilmakanavista tulevan kylmän ilman virtaamisen sisään.

Sopiiko Valloxin MLV-mallien maalämpöviilennys kaikkiin maalämpöjärjestelmiin?

Valloxin MLV-malleissa on maalämpöön kytketty etulämmitys/viilennyspatteri. Patterissa kiertää siis maalämpöpumpun keruupiirin neste, ei maalämpökoneen lämmittämä vesi. Jos keruupiiristä tulevan nesteen lämpötila on n. + 5 astetta, MLV-patteri toimii talvipakkasilla etulämmityksenä ja hyödyntää keruupiirin passiivienergia.

Sama patteri toimii myös kesällä viilennyksenä ilman eri kytkentöjä. MLV-mallien nestepiiriin tulevalle kiertovesipumpulle ja magneettiventtiilille saadaan ohjaus ilmanvaihtokoneen automatiikalta. Myös viilennyskäytössä sisälle puhallettavan ilman lämpötilaa voi silloin säätää ilmanvaihtokoneen ohjainpaneelilta. Mikäli ilmanvaihtokoneen yhteyteen asennetaan ulkoinen MLV-patteri, sille pitää rakentaa vastaava ohjaus. Ohjeet löytyvät MLV-patterin teknisestä ohjeesta.

Rakennuksen jäähdytystehon tarve riippuu ennen kaikkea ikkunoista tulevan auringon säteilyn määrästä ja muista rakenteellisista tekijöistä sekä rakennuksen sisäisestä lämpökuormasta. Ilmanvaihtokoneen ilmamäärien mukana siirrettävä jäähdytysteho on varsin rajallinen ja osa jäähdytystehosta voi hukkua kuuman ullakon eristeissä kulkeviin kanaviin.
Tässä suhteessa höyrysulun sisäpuolelle asennettavat kanavat ovat parempi ratkaisu.
Auringonsuojauksesta on aina huolehdittava eikä viilentävällä ilmanvaihtokoneella voi korjata rakenteellisia virheitä, esim. suuria suojaamattomia ikkunoita etelän puolella. Rakennuksen jäähdytystehon tarve tulee aina selvittää etukäteen teettämällä pääsuunnittelijalla kesäajan sisälämpötilatarkastelu.

Valloxin MLV-mallit sopivat periaatteessa kaikkien maalämpöpumppujen yhteyteen. Seuraavat asiat on kuitenkin syytä keskustella maalämpöpumpun toimittajan kanssa:

  • MLV-patterin etulämmityksen teho riippuu ratkaisevasti keruupiiristä tulevan nesteen lämpötilasta. MLV-patterin ottama teho tulee huomioida keruupiirin mitoituksessa. Mikäli keruupiiri on mitoitettu niin, että nesteen lämpötila laskee lämmityskaudella lähelle nollaa tai jopa pakkasen puolelle, etulämmityspatterin teho ja keruupiiristä saatu ilmaisenergia pienenee oleellisesti. Kun MLV-patterin teho ei riitä etulämmitykseksi, niin kovemmilla pakkasilla ja suuremmilla ilmavirroilla ilmanvaihtokoneen jäätymisenesto käyttää tarvittaessa myös tuloilmapuhaltimen pysäytystä suojatakseen konetta jäätymiseltä. Keruupiirin nesteen pakkasenkesto tulee myös varmistaa.

  • Kesällä viilennyskäytössä pitää varmistaa, että MLV-patterille tulee kylmää nestettä keruupiiristä myös maalämpöpumpun sammuessa, kun talossa ei ole lämmityksen ja lämpimän käyttöveden tarvetta.

  • Valloxin MLV-malleihin saa myös vesikiertoisen jälkilämmityspatterin. Joissakin maalämpöpumpuissa automatiikka sammuttaa lämmityksen vesikierron maalämpöpumpun tehdessä lämmintä käyttövettä. Ilmanvaihtokoneen jälkilämmityspatterin vesikierto ei saa silloinkaan pysähtyä, vaan patterille pitää tulla jatkuvasti lämmintä vettä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, MLV-malliset ilmanvaihtokoneet voidaan varustaa myös sähköisellä jälkilämmityspatterilla.

  • Keruupiiristä MLV-patterille tulevaan piiriin pitää laittaa oma kiertovesipumppu ja magneettiventtiili. Ilmanvaihtokoneen Digit SED –ohjaus ohjaa sekä pumppua että venttiiliä niin lämmitys- kuin viilennyskäytössäkin.

  • Valloxin MLV-etulämmitys voidaan toteuttaa myös niin sanotulla passiivipiirillä, kun talossa ei ole varsinaista maalämpöä. Silloin rakennuspaikan kaivuutöiden yhteydessä perustusten ulkopuolelle upotetaan keruuputkisto, jossa kiertää vesi-etanoliseos. Näin maaperässä olevaa ilmaisenergiaa voidaan hyödyntää ilmanvaihtokoneella pelkällä pumpun käyttökululla.

  • Passiivipiiri toimii yleensä porakaivoa paremmin etulämmityskäytössä. Porakaivosta otettu neste taas toimii tehokkaammin viilennyskäytössä.

  • MLV etulämmitys ja viilennys voidaan toteuttaa myös ilmanvaihtokoneen ulkoilmakanavaan asennettavalla erillisellä MLV-patterilla.

  • Missään Valloxin ilmanvaihtokoneessa ei ole "kylmäkonetta" eli ilman maapiirin kylmää nestettä viilennystä ei saa rakennusvaiheessa eikä jälkiasennuksena.

 
Julkaistu
28.10.2013