Varmista lämmitysjärjestelmäsi tehokkuus

Säännölliset huollot varmistavat lämmityslaitteiston oikean ja energiatehokkaan toiminnan. Huoltotöiden tärkeyttä ei voi siis liiaksi korostaa. Joitain huoltotoimenpiteitä asukas voi tehdä itse, mutta suurin osa töistä vaatii luotettavan ammattilaisen. Ammatiasentajan toimesta huollettu lämmitysjärjestelmä on aina turvallinen ja energiataluodellinen käyttää.

Asiantuntevan ammattilaisen toimesta huollettu lämmitysjärjestelmä toimii energiatehokkaasti.Asiantuntevan ammattilaisen toimesta huollettu lämmitysjärjestelmä toimii energiatehokkaasti.

Mihin on syytä käyttää ammattilaista ja mitä voi tehdä itse?

Öljylämmityslaitteistojen huoltotyöt, lämmitystekniikan mittaukset sekä energiatehokkuustarkastukset vaativat pätevöityneen alan ammattilaisen työn suorittamiseen. Kuluttaja saa tehdä öljylämmityslaitteistolle vain ne työt, jotka on mainittu käyttöohjeessa käyttäjän tehtäviksi huoltotoimenpiteiksi. Yleensä nämä liittyvät öljynpolttimen tai lämmityskattilan tietyn osan tai kokonaisuuden puhdistamiseen. Kaikki muut työt vaativat luvanvaraisen asentajan.

Huomionarvoista on, että öljyvahingon sattuessa voi vakuutusyhtiö joko evätä korvauksen kokonaan tai pienentää korvausta mikäli asennustyöt eivät ole tehty alan ammattilaisen suorittamana. Tällöin eivät myöskään laitevalmistajan takuut ole voimassa. Asia koskee myös uusia laiteasennuksia.

Lämmitysjärjestelmän huoltovälit

Lämmitysjärjestelmän huoltoväleihin vaikuttavat ensisijaisesti kulutettu öljymäärä ja laitteiston toiminta-aika. Huollontarvetta lisää esimerkiksi kattilan ja polttimen huono yhteensopivuus tai öljyn lämpötilan, palamisilman lämpötilan tai palamisilman tulon suuret vaihtelut. Peruslähtökohta on, että suosituksen TS4 mukainen öljylämmityslaitteiston määräaikaishuolto tehdään joka toinen vuosi tai 5 000 litran öljynkulutusvälein. Tällöin varmistutaan öljylämmitysjärjestelmän oikeasta teknisestä toimivuudesta. Polttimen tekninen käyttöikä on maksimissaan 15−20 vuotta. Viimeistään tämän jälkeen poltin suositellaan vaihdettavaksi uuteen.

Lämmityslaiteurakoitsijan vastuu

Urakoitsijavastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia, että työt tulevat tehtyä ammattitaitoisesti ja säännösten mukaan sekä varmistaa, että laitteisto on huollon jälkeen turvallinen ottaa käyttöön. Lämmityslaiteurakoitsijaa velvoittaa vaatimus ammattitaitoisen henkilöstön käyttämisestä asennus- ja huoltotöissä ja toimintailmoituksen tekeminen Tukesille.

Katso luotettavat lämmityslaiteurakoitsijat

Asennustöistä edellytetään annettavaksi kirjallinen todistus työn tilaajalle siitä, että tehdyt työt ja asennetut laitteet ovat säännösten ja määräysten mukaiset. Huoltotöiden osalta ei mainittua todistusta edellytetä, ellei niiden yhteydessä ole tehty varsinaisia asennustöitä. Huoltotöistä suositellaan kuitenkin annettavaksi pöytäkirja, josta käyvät ilmi tehdyt toimenpiteet, mittaus- ja säätötulokset ja muut huollon yksityiskohdat.

Huoltosopimus määräajaksi varmin ja huolettomin ratkaisu

Huoltotoiminnan tavoitteet saavutetaan varmimmin, jos urakoitsija ja asiakas tekevät keskenään sopimuksen huoltojen suorittamisesta määräajoin. Sopimuksessa määritellään huollon sisältö ja töiden laajuus ottaen huomioon asiakkaan toivomukset sekä kohdekohtaiset seikat.

Öljylämmitysjärjestelmän ammattiasentajat löydät täältä!
 
Julkaistu
17.2.2014