Oikeaoppinen ja turvallinen kiinnittäminen

Valitse kiinnike oikein perustein

  • Mihin rakennusmateriaaliin kiinnität ja minkä laatuista rakennusmateriaali on?
  • Minkälaisia olosuhteita asennuksen tulee kestää?
  • Minkälainen kuormitus asennukseen kohdistuu?

Mitä löytyy rappauksen, maalin tai tapetin takaa?
Koeporaa näkymättömään paikkaan, kuten jalkalistan taakse. Porauspölyn väri ja rakenne auttavat selvitystyössä! Samoin selvität esim. rappauksen tai muun kantamattoman rakenteen paksuuden.

Luotettava kiinnitys vaatii oikeankokoisen porareiän

Asennuksen alustana toimiva rakennusmateriaali määrää käytettävän poraustekniikan.

Ei porausta

Kiinnike asennetaan lyömällä tai ruuvaamalla se kiinni suoraan huokoiseen rakennusmateriaaliin.

Kiertoporaus

Iskuton, terän pyörimisliikkeeseen perustuva poraus tavallisella ruuvivääntimellä puristuslujuudeltaan heikkoihin materiaaleihin, kuten rakennuslevyihin.

Iskuporaus

Poraustekniikkana toimivat terän pyörimisliike sekä iskutoiminnon nopeatahtiset, mutta kevyet iskut. Iskuporausta käytetään umpinaisiin tiivisrakenteisiin rakennusmateriaaleihin, kun poranterän halkaisija on alle 20 mm. Tiiliin poraamisen voi aloittaa ilman iskutoimintoa, mutta mikäli reikää ei ala muodostua, niin siirrytään iskuporaukseen.

Vasaraporaus

Poraustekniikkana toimivat terän pyörimisliike sekä vasaratoiminnon hidastahtiset raskaat iskut. Käytetään umpinaisiin tiivisrakenteisiin rakennusmateriaaleihin.

Timanttiporaus

Kiertoporausta timanttiporanterällä ja ilman iskutoimintoa käytetään porattaessa halkaisijaltaan erityisen suuria porareikiä sekä tiheästi raudoitetun teräsbetonin poraamisessa. Usein märkäporausta.

Muista erityisesti:

Puhdistaa porareikä huolellisesti harjalla ja imurilla/ilmapumpulla! Porata kerralla riittävän syvä porareikä, usein sopiva syvyys on asennussyvyys h + 10 mm Pahoin kuluneen poranterän käyttö on turvallisuusriski ja vaikeuttaa asennustyötä!

Kiinnikkeiden asennussyvyys

Perussääntö on, että mitä syvemmälle ankkurin asennat, sitä paremmin hyödynnät kiinnitysalustan puristusja vetolujuuden eli sitä vahvemman kiinnityksen saat. Noudata aina asennusohjeessa määritettyä kiinnitettävän kappaleen maksimipaksuutta t(fix) sekä asennussyvyyttä h(nom).

Kiinnikkeen asennussyvyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, kun kiinnitysalusta on rappauksen, verhoilun tai eristekerroksen peittämä. Tällöin sopivaa kiinnikepituutta valittaessa on kiinnitettävän kappaleen maksimipaksuuteen t(fix) lisättävä kuormaa kantamattoman kerroksen, kuten rappauksen, paksuus.
(klikkaamalla saat kuvan suuremmaksi)(klikkaamalla saat kuvan suuremmaksi)

Kiinnikkeen kiristäminen on tekniikkalaji

Kiinnikkeet kiristetään tyypistä riippuen joko käsin tai koneellisella ruuvivääntimellä, momentti- tai kuusiokoloavaimella tai kiinnikekohtaisella asennustyökalulla. Oikean kiristysmomentin Tinst sekä asennustyökalujen käyttö helpottaa asennusta ja säästää turhalta työltä, yli- tai alikiristämiseltä, kierteiden rikkoutumiselta sekä mahdolliselta kiinnitysalustan murtumiselta. Muista, että kiristämistä helpottaa oikean kokoinen ja huolellisesti puhdistettu poranreikä!

Kiinnikkeiden yleisimmät vääntiöt:

Turvallinen kiinnittäminen

  • Käytä vain luotettavia laatumerkkejä, kuten Sormat
  • Noudata annettuja asennusohjeita
  • Poraa oikean kokoinen porareikä
  • Puhdista porareikä harjalla ja ilmalla
  • Noudata annettuja asennussyvyyksiä
  • Kiristä asennus huolellisesti

 
Päivitetty
31.1.2013