Luotettavilla kiinnitystarvikkeilla rakennat turvallisesti

Luotettava kiinnitys saavutetaan valitsemalla rakennusmateriaaliin ja käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuva kiinnike. Oikean kiinnitystarvikkeen lisäksi rakenteen kestävyyteen ja lujuuteen vaikuttaa myös oikea asennustapa.

ruuvit_750x432

Valitse käytettävät kiinnikkeet oikein

Kiinnikkeen valintaan kannattaa panostaa, sillä se ratkaisee kuinka kestävä, turvallinen ja pitkäikäinen kiinnitys tulee olemaan. Kiinnikkeen valinnassa lähtökohtana toimii aina rakennusmateriaali, johon kiinnittäminen tapahtuu. Betoni, tiilet, harkot ja muut kiviainespohjaiset rakennusmateriaalit asettavat kiinnikkeille aivan erilaisia vaatimuksia kuin vaneri, lastulevy ja muut rakennuslevyt.

Rakennusmateriaalin lisäksi kiinnitystarvikkeen valinnassa on huomioitava ne vallitsevat tai muuttuvat ilmasto-olosuhteet, jotka osaltaan asettavat vaatimuksia mm. kiinnikkeen korroosionkestävyydelle. Esimerkiksi ulkotiloissa olevat kiinnitykset altistuvat kosteuden ja lämpötilan vaihteluille, jotka ajan saatossa heikentävät rakenteita.

Suurin osa epä­onnistuneista tai pettäneistä kiinnityksistä johtuu yleensä käyttäjän asennusvirheistä. Noudattamalla kiinnittämisen asiantuntijan kuten Sormatin kiinnitysoppaan ohjeita sekä tuotepakkauksissa olevia merkintöjä tavallisimmat kiinnitykset onnistuvat luotettavasti ja turvallisesti.

Liitokseen kohdistuu erilaisia kuormituksia

Kiinnityksessä on kyse kappaleiden liittämisestä yhteen siten, että rakenteessa saavutetaan luja pito ja pysyvyys. Kiinnityksen on tarkoitus kestää kaikki sille aiheutuvat kuormat ja rasitukset. Tyypillisimmät kuormat aiheuttavat puristus-, veto-, tai leikkausvoimia. Omakotirakentajan tai remontoijan ei ole kuitenkaan tarvetta perehtyä liitoksessa vaikuttaviin voimiin. Kunhan kiinnitettävän kappaleen tai rakenteen kokonaispaino on suurin piirtein tiedossa ja valitsee oikean kiinnikkeen oikeaan paikkaan käyttämällä laadukkaita kiinnitystarvikkeita.

Oikean kiinnikkeen valinnan 1-2-3

  1. Mihin rakennusmateriaaliin kiinnität ja minkälaatuista rakennusmateriaali on?
  2. Minkälaisia olosuhteita asennuksen tulee kestää?
  3. Minkälainen kuormitus asennukseen kohdistuu?
Tuotevalintatyökalu auttaa kiinnikkeen valinnassa.

Turvallisuus tärkein kriteeri

Rakentamisen turvallisuusvaatimusten kiristyessä viranomaiset kiinnittävät tarkempaa huomiota myös rakenteiden kiinnityksiin. Turvallisuuden kannalta merkityksellisissä kiinnityksissä rakennesuunnittelijoita ja rakentajia saatetaan edellyttää käyttämään erityisen arviointimenettelyn kautta hyväksynnän saaneita tuotteita. CE-merkinnällä valmistaja takaa, että tuotteet täyttävät kaikki EU-direktiivin vaatimukset, jotka liittyvät tuotteen mittoihin, raaka-aineisiin ja itse lopputuotteeseen.

Valitettavasti rakentamisen laatu ja turvallisuus helposti unohtuvat, kun keskitytään siihen mitä jää viivan alle. Todellisuudessa marginaalisia säästöjä antavat pienet kompromissit saattavat jo pienen ajan sisällä johtaa kalliiksi käyviin vahinkoihin.

Asennustyön suorittamisella on myös merkittävä vaikutus lopputuloksen laatuun sekä turvallisuuteen. Noudattamalla kiinnittämisen perussääntöjä tavallisimmat kiinnitykset onnistuvat luotettavasti ja turvallisesti.

Näin teet kiinnityksen oikein:

  • Käytä vain luotettavia laatumerkkejä, kuten Sormat
  • Noudata annettuja asennusohjeita
  • Poraa oikean kokoinen porareikä
  • Puhdista porareikä harjalla ja ilmalla
  • Noudata annettuja asennussyvyyksiä
  • Kiristä asennus huolellisesti

Katso opastevideot Kiinnityskoulusta!
Sormat -kiinnitystarvikkeet ovat yli 50 vuoden aikana kehitettyjä, testattuja sekä hyväksi havaittuja laatutuotteita, jonka lisäksi ne teknisesti täyttävät kaikki rakentamisen laatu- ja viranomaisvaatimukset.Sormat -kiinnitystarvikkeet ovat yli 50 vuoden aikana kehitettyjä, testattuja sekä hyväksi havaittuja laatutuotteita, jonka lisäksi ne teknisesti täyttävät kaikki rakentamisen laatu- ja viranomaisvaatimukset.
 
Päivitetty
15.8.2022