Runkomateriaalin valinta kannattaa tehdä jo lopullisilla luonnoskuvilla

Runkomateriaalien valintaan vaikuttavat ensisijaisesti kaavamääräykset ja omat mieltymykset. Puuverhoillun talon voit toteuttaa myös kivirunkoisena, mikäli haluat kivitalon edut:

  • Paloturvallisuus
  • Tasalämpöisyys
  • Hyvä jälleenmyyntiarvo
Weber tarjoaa useita erilaisia kivirunkoisia vaihtoehtoja. Harkkorunko on yleisin runkorakenne, kun kaava sallii rapatun julkisivun.

Ajoissa tehdyt päätökset runkomateriaalista varmistavat tuotteiden ja tekijöiden saatavuuden, jolloin työmaa etenee toivotussa aikataulussa.

Rakennuslupakuvat kannattaa tehdä valittujen materiaalien mukaan, jolloin niiden ominaisuudet voi hyödyntää parhaiten. Rakennesuunnitelmat on hyvä ylimääräisten kustannusten välttämiseksi teettää kerralla valmiiksi kaikkien rakenteiden osalta. Näin työmaalla on ajoissa kaikki tarvittavat kuvat, joiden mukaan työ etenee helposti ja materiaalihankinnat on helppo aikatauluttaa.

Lisätietoa Leca®-harkoista...

Leca® harkkorakenteet

Leca® harkot ovat Suomen yleisin perustusmateriaali oli sitten kyseessä maanvarainen, ryömintätilainen tai kellarillinen perustus. Leca® harkoista voi perustusten lisäksi rakentaa koko talon, joka täyttää tiukimmatkin energiavaatimukset. Harkkoratkaisut sisältävät kaikki ulkoseinän rakentamiseen tarvittavat komponentit. Harkoista saadaan muurattua yhdellä kertaa kantava sisäkuori, lämmöneriste ja ulkokuori.

Leca® Design 380 seinärakenne
Leca ® Design LTH-380 rakennejärjestelmällä (U=0,15 W/m²K) saadaan kustannustehokkaasti 2010 lämmöneristysnormit täyttävä kivitalo.

Leca® Design 420 seinärakenne
Leca Design LTH-420 (U=0,12 W/m²K) harkoista voidaan rakentaa matalaenergiataloja.

Leca® Term 300 seinärakenne
Leca Term 300 harkoista voidaan rakentaa edullisesti puolilämpimien tietojen seinärakenteita.

1. Leca® harkko matalaenergiarakentamiseen, 2. Leca® harkko energiatehokkaaseen rakentamiseen, 3. Leca® harkko puolilämpimiin tiloihin1. Leca® harkko matalaenergiarakentamiseen, 2. Leca® harkko energiatehokkaaseen rakentamiseen, 3. Leca® harkko puolilämpimiin tiloihin
 
Julkaistu
28.1.2013