Projektinjohto ja valvonta

Rakennuttajakonsultti eli projektinjohtaja ohjaa rakennushankkeen prosessia ja organisoi tehtävien tehokasta suoritusta. Hän johtaa, koordinoi ja valvoo rakennushankkeen eri osapuolten tuloksellista työtä. Projektinjohtajan / rakennuttajakonsultin tehtävät räätälöidään hankkeen ominaispiirteiden ja tilaajan resurssien mukaisesti.