Rakentaja.fi -stipendirahasto

Stipendirahaston peruspääomana on Suorakanava Oy:n alkupääomaksi syksyllä 2006 lahjoittama 5.000 euroa. Rahaston tarkoituksena on avustaa rakennusalan oppilaitoksissa olevia opiskelijoita vuosittain myönnettävällä apurahalla. Apuraha myönnetään yhdelle tai useammalle henkilölle, joka on osoittanut erityistä ammattiylpeyttä, ammatillista tietotaitoa tai edesauttanut rakennusalan julkisuuskuvaa samalla menestyksellisesti opiskellen. Mikäli jonakin vuonna ei kriteerejä täyttävää ehdokasta löydetä, jätetään apuraha sinä vuonna jakamatta.
Rakentaja.fi -stipendirahasto

TUTUSTU MYÖS