<%@LANGUAGE="VBSCRIPT"%> <% ' *** Restrict Access To Page: Grant or deny access to this page MM_authorizedUsers="vastaaja,admin,peruskayttaja,asiakas,domus,puustelli,kermansavi,jamera" MM_authFailedURL="/Suorakanava/ei_oik.asp" MM_grantAccess=false If Session("MM_Username") <> "" Then If (false Or CStr(Session("MM_UserAuthorization"))="") Or _ (InStr(1,MM_authorizedUsers,Session("MM_UserAuthorization"))>=1) Then MM_grantAccess = true End If End If If Not MM_grantAccess Then MM_qsChar = "?" If (InStr(1,MM_authFailedURL,"?") >= 1) Then MM_qsChar = "&" MM_referrer = Request.ServerVariables("URL") if (Len(Request.QueryString()) > 0) Then MM_referrer = MM_referrer & "?" & Request.QueryString() MM_authFailedURL = MM_authFailedURL & MM_qsChar & "accessdenied=" & Server.URLEncode(MM_referrer) Response.Redirect(MM_authFailedURL) End If %> Suorakanava Oy

 

Hintatietoja

Oheiseen listaan on koottu seuratussa remontointikohteessa käytettyjen tarvikkeiden hintoja. (Huom! hinnat ovat kevättalvelta 2001)

Tutustu rakennustarvikehinnastoon...

Tasoitteet ja laastit
Kuivabetoni 25 kg       29,90 mk K-rauta
Vetonit 3000 25 kg     119,00 mk K-rauta
Lattiatasoite Tasorapid 1-20 mm 20 kg     129,00 mk K-rauta
Lattiatasoite Maxirapid 3-50 mm 20 kg     129,00 mk K-rauta
Kesto Saneerauslaattalaasti 20 kg     109,00 mk K-rauta
Vesieristeet
Keragum vesieriste 10 l     350,00 mk K-rauta
Keragum kangas m2       20,00 mk K-rauta
Puutavara
Väliseinätolppa 42*66*2550 kpl       19,00 mk K-rauta
Väliseinätolppa 44*68*2550 kpl       14,80 mk Starkki
Sahatavara 22*100 jm        2,75 mk Starkki
Sahatavara 50*50 jm        4,75 mk Starkki
Sahatavara 50*75 jm        6,70 mk K-rauta
Sahatavara 50*100 jm        7,25 mk K-rauta
Kuusipaneli 14*120 jm        4,80 mk K-rauta
Lämmöneristeet
Isolevy 50 mm m2       14,90 mk Starkki
Isolevy 75 mm m2       18,00 mk Starkki
Isolevy 100 mm m2       24,00 mk Starkki
Muovikalvo 0,2 mm 25 kg     287,50 mk Starkki
Kipsilevyt saumoineen
Kipsilevy N 13 mm, Gyproc m2       12,50 mk Starkki
Saumanauha 150m       49,00 mk Starkki
Gyproc silote 25 kg     145,00 mk Starkki
Vesi ja lämmitys
Vesijohdon suojaputki jm        5,00 mk Putkimies
Vesiputki, 15 mm muovi jm       14,00 mk Putkimies
Viemäriputki 110*2000 jm       68,00 mk Putkimies
Öljysäiliö 1500 l  3 970,00 mk Fortum
Öljykattila kpl  8 600,00 mk Fortum
Öljypoltin kpl  3 660,00 mk Fortum
Lämmönsäätökeskus kpl  1 600,00 mk Fortum
Keskuspölynimuri koko paketti kpl  3 350,00 mk Fortum
Muuta
Jätemaksu (lavan tyhjennys) 1000 kg     323,97 mk Pori

Keräämme lisää ja päivitämme listan hintatietoja myös jatkossa. Lisäyksistä ja muutoksista kerrotaan verkkolehdessä.

Takaisin

 

   

Loading