PTO:n opiskelijat remontoivat rakennusosastoa
copyright
Suorakanava Oy

Rakennusosaston äänieristetyn käytävän teko on nyt edennyt sellaiseen vaiheeseen, että pintakäsittelyosaston opiskelijat ovat tulleet nauhottamaan, kittaamaan ja tasoittamaan seinää sekä kattoa. Lopuksi opiskelijat maalaavat tilan.


Heidi Vesa tasoittamassa kattoa ja Jonna Repo samoissa puuhissa seinän kanssa. Kari Kulmala ja Nina Kivistö levittämässä tasoitetta saumanauhan päälle ja kiinitysruuvien koloihin.

Käytävän tämä työvaihe on alkanut lokakuun alussa. Työvaiheen suorittajat ovat ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Kittaus ja tasoitus ovat yksi osa ensimmäisne vuoden perusharjoituksia. Työnantajat ovat erikoisen tarkkoja siitä, että tulevat maalarit osaavat perustaidot hyvin. Hyvin suoraksi tasoitettu alusta takaa siistin näkyvän pinnan.


Pintakäsittelylinjan koulutuksesta

Opettaja Sirpa Etolin kertoi pintakäsittelyosaston koulutuksesta seuraavaa. Pintakäsittelyosaston koulutus kestää kolme vuotta. Ensimmäinen opiskeluvuosi on jaettu viiteen jaksoon, joista neljännen jakson jälkeen valitaan kahdesta erikoistumisvaihtoehdosta. Nämä vaihtoehdot ovat teollisen pintakäsittelyn koulutusohjelma, pintakäsittelijä tai pintakäsittelyalan perustutkinto, maalausalan koulutusohjelma, maalari. Useimmiten ryhmä jakaantuu jotakuinkin puoliksi. Tänä vuonna aloitti 27 opiskelijaa. Aivan kaikki eivät kuitenkaan valmistu. Keskeytyksiä tapahtuu oppilaasta riippumattomista asioista kuten terveydellisistä syistä esim. allergioista.
Maalareista kuten kaikista rakentamiseen liittyvistä ammattiosaajista tulee seuraavien vuosien aikana pulaa. Nyt voidaan sanoa, että kaikille valmistuneille löytyy töitä. Suurin osa opiskelijoista pääsee työllistymään työssäolojakson aikana tai heti sen jälkeen. Maalarien kysyntä on siksi suurta. Aktiivisuus ja halu tehdä töitä on tärkeää työssäolojaksoilla.

Jonna Marjamäki hiomassa seinää. Jonna Repo kittaamassa seinää.

Opiskelu on rakennusmaalauspainotteista. Opintojen työssäoppimisjaksot ovat sijoittuneet toiselle ja kolmannelle vuodelle. Ensimmäisenä vuotena tehdään perusharjoituksia koululla. Seuraavina vuosina erikoistumislinjakseen maalarin valinneet harjoittelevat huonekalumaalausta, -entisöintiä, tapetointia, koriste- ja ruiskumaalausta, piirustusta, kellotaulujen kuviointia, kirstujen maalausta, kilpitekstausta (tehdään sivellintyönä) sekä puun ja kiven mukailua eli ootrausta ja kynäruiskulla harjoitellaan design-maalausta. Erikoistöitä, kuten kultaus ja kipsitöitä tehdään ajan siihen riittäessä. Harjoitukset pyritään pitämään vaihtelevina, jotta opiskelijoiden motivaatio säilyy. Lisäksi tehdään myös yksityisille ja julkisille yhteisöille töitä, jos niitä on tarjottu.

Jatkokoulutus

Ammattikoulutuksen jälkeen voi jatkaa käsi- ja taideteolliseen kouluun. Myös voi valita puulinjan samaisesta opinahjosta, jolloin saa puusepän tutkinnon. Lisäksi voi kouluttautua pintakäsittelyinsinööriksi, jolloin koulutus tapahtuu Vantaalla. Aikuiskoulutuskeskuskin järjestää iltaopintoina maalarin ammattitutkintoon tähtäävää koulutusta, jonka voi suorittaa työn ohessa (entinen kisällitutkinto). Ylempi ammattitutkinto saadaan työnäytöillä (entinen maalarimestarin tutkinto).
Joonas Metsämaa tasoitustöissä.  


Heidi Vesa (vas.) ja Jonna Marjamäki (oik.) katon ja seinän tasoitustöissä.

<<-- Takaisin edelliselle sivulle

Etusivulle
Loading