TERCA -runkotiilistä valmistuu nopeasti talon runko ja väliseinät

TERCA -tiilitalojärjestelmä on yksilöllinen pientaloratkaisu, joka koostuu ohutsaumamuurattavista TERCA -runkoponttitiilistä ja julkisivutiilistä sekä niiden väliin asennettavasta lämmöneristeestä. Julkisivu voidaan jättää joko puhtaaksi muuratuksi tai rapata. Tiilitalo on kosteusteknisesti toimiva, energiaa säästävä ja vähän huoltoa vaativa omakotiratkaisu.

Isokokoisista runkotiilistä valmistuu nopeasti talon runko ja väliseinät. Väliseinien paksuudeksi voidaan valita joko 130 mm tai 85 mm. Ohutsaumamuuraukseen perustuva muurausmenetelmä on laastia säästävä ja perinteistä muuraustapaa nopeampi. Parhaimmillaan yksikerroksisen 200-300 m2 talon rungon muuraus vie kolmen hengen työkunnalta aikaa vain viikon.

Lisätietoa Terca-tiilitaloista

Isokokoisista runkotiilistä valmistuu nopeasti talon runko ja väliseinät.
Isokokoisista runkotiilistä valmistuu nopeasti talon runko ja väliseinät.

Lämpö-, kosteus- ja ääniteknisesti erinomainen ratkaisu

Ilmaraolla varustettu täystiilinen runkoratkaisu on ainoa kivitaloratkaisu, jossa julkisivu on selkeästi ilmaraolla eriytetty lämmöneristeestä ja kantavasta runko-osasta. Juuri tästä syystä täystiilitalo on sekä kosteus- että lämpöteknisesti erinomainen. Pitkäaikaistutkimuksen perusteella on osoitettu, että 30–40 mm ilmaraolla varustettu julkisivumuuraus alentaa energiankulutusta jopa 8 % lämmityskaudella. Tämä perustuu tiilen hyvään aurinkoenergian lämmönvarauskykyyn. Mittaustuloksien perusteella on havaittu, että tuuletettu julkisivumuuraus varaa päivisin aurinkoenergiaa massaansa ja luovuttaa sitä edelleen takana olevan ilmaraon ilmatilan lämmitykseen.

Terca -tiilitalon ulkoseinärakenne ei sisällä höyrynsulkua, mutta on silti tutkimusten mukaan yksi tiiveimmistä pientalon ulkoseinärakenteista.

Massiivisten tiiliseinien hyötynäkökohdat eivät rajoitu pelkästään kosteusteknisiin asioihin vaan niillä on yhtälailla myös ääneneristyksen kannalta positiivisia ominaisuuksia. Nykypäivän kotitalouksien lisääntyneiden musiikki- ja viihdeharrasteiden sekä erilaisten teknisten äänilähteiden aiheuttaman lisääntyneen melun myötä on kodin sisäisellä äänieristyksellä myös oleellinen merkitys asumisviihtyvyyteen. Tiilirakenne eristää erityisen hyvin nimenomaan häiritsevää matalataajuuksista ääntä, jota kevyillä rakenneratkaisuilla on vaikea vaimentaa.

Massiivisten tiiliseinien hyötynäkökohdat eivät rajoitu pelkästään kosteusteknisiin asioihin vaan niillä on yhtälailla myös ääneneristyksen kannalta positiivisia ominaisuuksia.
Massiivisten tiiliseinien hyötynäkökohdat eivät rajoitu pelkästään kosteusteknisiin asioihin vaan niillä on yhtälailla myös ääneneristyksen kannalta positiivisia ominaisuuksia.

Täystiilitalo täyttää helposti uudet energiatehokkuusvaatimukset

Suomen Ympäristöministeriö on asettanut tulevaisuuden rakennuksille entistä tiukempia tavoitteita sekä päästöjen että energiankulutuksen suhteen. Tästä johtuen myös ulkoseinän lämmöneristävyysvaatimustakin (U-arvoa) on kiristetty 2000-luvulla jo useaan otteeseen.

Nykyiset lämmöneristysmääräykset täyttäväksi täystiilinen Terca -ulkoseinärakenne saadaan jo 150 mm paksulla SPU-AL -eristeellä tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi 205 mm paksulla mineraalivillaeristeellä.

Passiivienergiatasoon n. 0,10 W/m²K päästään jo esim. 220–240mm paksulla SPU-AL eristeellä, jollaisena toteutettiin v. 2009 Valkeakosken asuntomessuille maan ensimmäinen passiivienergiatiilitalo.

Terca -täystiilitaloratkaisussa ulkoseinärakenne voidaan toteuttaa jokaisen toiveiden mukaisesti, olipa kysymyksessä määräykset täyttävä matala- tai passiivienergiaratkaisu. Käytännössä täystiilitalon rakentajat ovat jo pitkään valinneet taloihinsa lähellä matalaenergiatasoa olevia rakenneratkaisuja.

TERCA -tiilitalo on aina yksilöllinen arkkitehdin suunnittelema koti.
TERCA -tiilitalo on aina yksilöllinen arkkitehdin suunnittelema koti.

Matala- ja passiivienergiaratkaisussa väliseinien materiaalivalinnoilla on merkitystä

Lämmöneristeen sisäpuolisten tiilirakenteiden on todettu tasaavan lämpötilan ja kosteuden vaihteluita sekä kesällä että talvella parantaen samalla myös asumismukavuutta. Tiili varaa eri lämmönlähteiden luovuttamaa lämpöenergiaa itseensä luovuttaen sitä edelleen ympäröivään huonetilaan. Massiivirakenteet toimivat talvisaikaan periaatteessa aivan kuten tulisijat.

Kun ulkoseinärakenne on tiivis ja hyvin eristetty, voidaan oikealla tavalla toteutetuilla massiivisilla sisärakenteilla saavuttaa merkittävääkin energiahyötyä. Jos esim. asunnon ulko- ja väliseinät sekä väli- ja alapohja ovat kivirakenteisia, voidaan energialaskussa saada jopa 15 % säästöä vuositasolla. Sisäpuolisten massiivirakenteiden energiatekninen merkitys on sitä suurempi, mitä paremmin rakennus on eristetty ja toisaalta, mitä enemmän talossa on ikkunapinta-alaa.

Sisäpuoliset tilirakenteet parantavat asumisviihtyvyyttä

Lämpimän kesäjakson aikana massiivisuuden kautta saatava jäähdytysenergiahyöty on talviaikaista energiansäästöä vielä paljon suurempi eli jopa 30 %. Omakotitalojen jäähdytystarve on lisääntynyt jo nyt ja se tulee lisääntymään kasvavassa määrin myös tulevaisuudessa ilmaston lämpenemisestä johtuvien kesälämpötilojen noustessa.

Rakenteellisista ominaisuuksistaan johtuen täystiilitalo on miellyttävän viileä myös kesähelteillä ilman runsaasti energiaa kuluttavaa erillistä jäähdytysjärjestelmää. Periaate on se, että korkeahyötysuhteisen ilmanvaihtokoneen kautta sisään tuotu yönaikainen viileämpi ilma varastoituu rakennuksen sisäpuolisiin massiivirakenteisiin luovuttaen sitä edelleen päivän aikana huoneilmaan. Näin huoneilman lämpötilahuiput saadaan alhaisemmiksi ja asuminen on miellyttävämpää myös hellejaksojen aikana.

Väliseinät voi niin puhtaaksimuurata...
Väliseinät voi niin puhtaaksimuurata...

... kuin tasoittaa ja maalata/tapetoida.
... kuin tasoittaa ja maalata/tapetoida.

Miten hankit Terca-tiilitalon

Terca-tiilitalot ovat yksilöllisiä. Suunnittelu kannattaa antaa arkkitehdin tehtäväksi. Tällöin talosta saadaan hyvä kokonaisuus, joka vastaa parhaiten rakentajan asettamia toiminnallisia ja ulkonäöllisiä tavoitteita. Ammattisuunnittelija pystyy sopeuttamaan talon hyvin myös rakennettavaan ympäristöön.

Varsinainen rakentaminen on hyvä antaa ammattilaisten toteutettavaksi. Rakennusurakan voi tarvittaessa paloitella järkeviin kokonaisuuksiin. Hyvä vaihtoehto on teettää talo ns. vesikatto valmiuteen muurausalan yrityksellä ja jatkaa sisätilojen tekoa toisilla työkunnilla. Vaihtoehtona hanke voidaan toteuttaa ns. avaimet käteen urakkana. Tarvittaessa Wienerberger auttaa rakentajaa löytämään niin suunnittelijan kuin muurauksen toteuttajatkin.

Jätä yhteydenottopyyntö TERCA-tiilitalon palvelupisteeseen


 
Julkaistu
21.1.2013

Viikon uutiset