Jätevesiasetus pähkinänkuoressa!
- tee opastettu jätevesiselvitys

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen esittää muutosta haja-asutusalueiden jätevesiasetukseen siten, että siirtymäaikaa jatketaan kahdella vuodella 15 päivään maaliskuuta 2018 asti. Rakentaja.fi seuraa tilannetta. (ympäristöministeriö 18.12.2014)

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyä kokeva asetus uusittiin. Uusi asetus astui voimaan 15.3.2011. Uudessa asetuksessa normaalitasoksi on asetettu vuoden 2004 asetuksen lievennetty vaatimustaso. Rantojen läheisyydessä ja herkästi pilaantuvilla alueilla kuntia ohjastetaan noudattamaan aikaisempaa vaatimustasoa. Eli nyt entinen normaalitaso koskee pilaantumiselle herkempiä alueita ja rantojen läheisyyttä ja aiempi lievennetty taso koskee muita alueita.

Aiemmin siis kunta saattoi antaa vaatimustasolle lievennyksen ja nyt taas kunta voi edellyttää tarpeen vaatiessa tiukempaa tasoa.

Uuden asetuksen myötä parannustoimenpiteille annettiin myös kaksi vuotta lisäaikaa. Ennen vuotta 2004 rakennetuissa kiinteistöissä vaatimukset tulee nyt täyttää 15.3.2016 mennessä. Silti ei kannata viivytellä asian kanssa, jos parannustarpeet ovat ilmeiset. Huomion arvoista on myös se, että toimenpiteille on haettavissa lykkäystä, jos kiinteistöllä on mahdollisuus liittyä viemäriverkostoon, vaikka ei se onnistuisikaan annetun aikarajn puitteissa.

Tunnista nykytilanteesi...
 

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyä kokeva asetus uusittiin. Uusi asetus astui voimaan 15.3.2011.
Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyä kokeva asetus uusittiin. Uusi asetus astui voimaan 15.3.2011.

Kaikkien omistajien oltava 68 täyttäneitä

Merkittävä muutos uudessa asetuksessa on 68-vuotiaiden ja sitä vanhempien vapauttaminen asetuksen mukaisista puhdistusvaatimuksista. Eli jos haja-asutusalueen kiinteistöllä vakituisesti asuva(t) kiinteistönomistaja(t) ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011, kiinteistön jätevesijärjestelmää ei tarvitse kunnostaa asetuksen mukaiseksi – riittää, kun pitää sen käyttökuntoisena.

Kiinteistön vaihtaessa omistajaa ja kiinteistö säilyy asuinkäytössä, on jätevesien puhdistus laitettava asetuksen edellyttämälle tasolle. Eli näissä tapauksissa jätevesijärjestelmän kunnostus lähinnä siirretään seuraavalle omistajalle. Uusi asetus on selkeä helpotus sellaisissa tapauksissa, joissa kiinteistö jää käyttämättömäksi vanhusten asumisen päätyttyä. Vapaa-ajan asuntoja ei ikärajoitus koske.

Ikä ei oikeuta välinpitämättömyyteen

On kuitenkin syytä muistaa, että uusi asetus korvaa edellisen asetuksen, mutta vesilain ja muiden ympäristön suojelua koskevat lait ovat edelleen voimassa, ja niihin ei uuden asetuksen ikäraja vaikuta. Olemassa olevat jäteveden käsittelyjärjestelmät on myös pidettävä toimintakunnossa ja korjattava tarvittaessa, vaikka parannuksia ei edellytetäkään.

Jätevesiselvitys nykytilanteesta on tehtävä

Myös uuden asetuksen mukaisesti on kaikista kunnallisen viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevista kiinteistöistä, asukkaiden tai omistajien iästä riippumatta, velvollisia tekemään jätevesijärjestelmästään selvityksen, jonka perusteella on mahdollista arvioida jätevesistä ympäristöön aiheutuva kuormitus. Selvitys on tehtävä vaikka kiinteistöllä olisi vain kuivakäymälä. Selvityksessä tarvitaan myös järjestelmän huolto-ohjeet sekä asemapiirustus jossa selviää jätevesijärjestelmän sijainti tontilla.


Tee opastettu jätevesiselvitys Rakentaja.fi-palvelussa - ilmaiseksi

Täytetty lomake säilytetään kiinteistöllä ja se esitetään pyydettäessä kunnan ympäristöviranomaiselle. Koska kaavakkeessa täytettäväksi vaadittavat tiedot eivät ole kaikille itsestään selvyyksiä voivat jäsenemme täyttää alla olevan linkin kautta tuon selvityskaavakkeen, linkin kaavakkeeseen on lisätty ohjeistukset siitä mitä milläkin kohdalla tarkemmin tarkoitetaan. Täytetty selvitys jää talteen omalle jäsentilillesi josta se myöhemmin on aina helposti löydettävissä sekä kunnalle tulostettavissa. Opastettu palvelu on luonnollisesti maksuton.

Jätevesiselvityskaavakkeen lisäksi kaikkien tulee esittää miten järjestelmää huolletaan nyt ja tulevaisuudessa, eli jokaisen on pidettävä huolloistaan päiväkirjaa. Siksi tarjoammekin kaikille Jätevesiselvityskaavakkeen täyttäjille ilmaiseksi sähköisen Jätevesihuolto-ohjelman joka paitsi opastaa huoltotöissä myös muistuttaa niiden tekemisestä. Ohjelma säilyttää myös järjestelmään tehdyt huoltotoimet päivämäärineen ja näin ne ovat helposti jälkikäteen löydettävissä ja kunnalle tarvittaessa esitettävissä. Kyseinen ohjelma lisätään jäsentilille josta se on helposti käytettävissäsi.

Täytä jätevesijärjestelmän selvityskaavake tästä

Ennen kuin täytät selvityksen - tunnista oma tilanteesi

Lähtökohtana on kuitenkin oman tilanteen tunnistaminen ja sen voi tehdä oheisesta linkistä avautuvien esimerkkien avulla. Eli valitse ensin mihin lohkoon vaihtoehdoista sinun nykyinen tilanteesi kuuluu jonka jälkeen näet minkälainen jätevesien käsittelyratkaisusi tulisi olla.

Tunnista nykytilanteesi...
 
Julkaistu
19.12.2014

Viikon uutiset