Miksi putket jäätyvät ilman lauhtuessa?

Putket jäässä eikä vettä tule? Miksi näin pääsi käymään ja mitä asialle voisi tehdä? Tähän vanhaan kysymykseen on vastauksia lähes yhtä paljon kuin kysyjiäkin. Jäätyvätkö putket vasta sään lauhtuessa vai tulevatko putkirikot vasta silloin esiin? Mikäli pakkanen vie putkista erävoiton, kannattaa sulatustyö jättää ammattilaisille. Avotulella amatööri saa helposti aikaan vain sutta ja sekundaa, tulipalosta puhumattakaan. Ensiarvoisen tärkeää onkin ehkäistä putkien jäätyminen.

Tutustu sulanapitokaapeliin ja tilaa Jäsentukusta

Miksi ovat putket jäässä? - Vastauksia yhtä paljon kuin kysyjiä

Putkien jäätymiselle on esitetty paljon eri teorioita, eikä yhtä ainoaa ja oikeaa vaihtoehtoa välttämättä löydykään. Vallitsevat olosuhteet on myös otettava huomioon.

Ehkä yleisimmin kuultu teoria liittyy lämpölaajenemiseen. Veden jäätyminen alkaa putken reunoilta ja etenee pikkuhiljaa sisemmälle, kunnes putki on ummessa. Kovemmalla pakkasella jää kutistuu putken sisällä ja reunoille pääsee lisää vettä, joka myös jäätyy. Säiden lauhduttua jää lämpölaajenee, jolloin putki halkeaa.

Toinen yleinen käsitys on, että putki on jo kovilla pakkasilla jäätynyt ja halkaissut putken, mutta jää pitää kuitenkin putken kasassa ja ”ehjänä”. Ilman lämmetessä sulava jää ”rikkoo” putken ja vesivuoto alkaa.

Kolmannen vallitsevan teorian mukaan kylmä etenee rakenteissa vielä säiden lauhduttua. Vaikka ilma lämpenee, eivät rakenteet ehdi mukaan samaan vauhtiin. Ilmiötä vielä tehostaa sisäilman lämmitystarpeen väheneminen. Sisäilman lämpötilaa lasketaan ja varsinkin vanhoissa taloissa hukkalämmön määrä vähenee.

Teorioita löytyy varmasti useita lisää, eikä välttämättä näistä mikään ole syynä juuri oman asunnon putkien jäätymiseen. Olennaista onkin kiinnittää huomiota putkien jäätymisen ehkäisemiseen. Putket tulee sijoittaa rakenteisiin oikeille paikoille, eristää huolella ja käyttää riskialttiissa paikoissa sähköllä toimivia sulanapitoratkaisuja.

Mitä pitää tehdä kun on putket jäässä? Paljonko se maksaa?

Esimerkiksi putkien sulanapitoa varten kehitettyjen lämmityskaapeleiden avulla voidaan estää kiinteistölle tärkeiden vesiputkien jäätyminen ja estää vesivahinkoja syntymästä. Ulkoseinien lähellä estetään kylmäsillan vaikutus lämmittämällä ja eristämällä vesiputki ja sen sulkuventtiili.

Putkiston lämmitysteho ja kaapelityyppi määräytyvät putken materiaalin, koon ja lämpöhäviöiden mukaisesti. Lämpöhäviöihin vaikuttaa putken koko, asennusympäristö ja eristys. Lämmityskaapeli asennetaan ensisijaisesti vesiputken ulkopinnalle, mutta voidaan tarvittaessa asentaa myös putkien sisään. Tällöin käytetään juomavesiputkille suunniteltua elintarviketestattua lämmityskaapelia.

Lähellä ulkoseinää
estetään kylmäsillan
muodostuminen
lämmittämällä ja
eristämällä vesiputki,
vesimittari ja
sulkuventtiili.
Lähellä ulkoseinää estetään kylmäsillan muodostuminen lämmittämällä ja eristämällä vesiputki, vesimittari ja sulkuventtiili.
Vesiputken sisällä
oleva lämmityskaapeli
viedään putkeen
paineläpiviennillä
(EFPLV1). Havainnekuva, etäisyydet eivät todellisia.
Vesiputken sisällä oleva lämmityskaapeli viedään putkeen paineläpiviennillä (EFPLV1). Havainnekuva, etäisyydet eivät todellisia.

Plug’n Heat myös putkien sisään, jolloin eivät ole putket jäässä

Plug´n Heat -kaapelit on varustettu pistotulpalla. Kaapelit ovat fluoropolymeerivaippaisia ja elintarviketestattuja, joten ne voidaan asentaa myös juomavesiputkien sisään. Pistotulpan ansiosta kaapelit voidaan liittää suoraan pistorasiaan ja käyttää lämmitystä tarvittaessa. Lämmityskaapeli tulee aina lisäsuojata vikavirtasuojakytkimellä, joka on joko keskuksessa tai pistorasian yhteydessä. Koska lämmityskaapeli on kosketeltavissa, vikavirtasuojakytkimen mitoitustoimintavirta saa olla enintään 30 mA.

Putket jäässä? Mitä kaapeli maksaa? Tutustu ja tilaa Jäsentukusta

Plug'n Heat varmistaa, etteivät ole putket jäässä.
Plug'n Heat varmistaa, etteivät ole putket jäässä.
 
Julkaistu
18.2.2013

Viikon uutiset