Perustukset

Sokkelin pinnoitus

Tarkoitukseen soveltuvat pinnoitteet pitävät sokkelin siistinä pitkään. Sokkeli voidaan esim. päällystää sokkelilevyillä, rapata, maalata tai levittää pinnalle rouhea laasti. Pinnoituksella saadaan viimeistelty ilme.

Paalutus

Jos kantavat maakerrokset sijaitsevat anturasyvyyden alapuolella, paalutuksella saavutetaan painumaton ratkaisu. Paalutuksen voi toteuttaa esim. betoni- teräs tai ruuvipaaluilla.

Perustustavat

- Betonivalut, harkot, muotit ja elementit
- Matalaperustus
- Kellariperustus

Tutustu eri perustustapoihin

Routaeristys

- Työohjeet
- Rakenneratkaisut
- Materiaalivaihtoehdot

Routaeristys

Muurauslaastit- ja tasoitteet

Laasteilla tasoitetaan, muurataan, saumataan, pinnoitetaan. Laadukas laasti pitää ominaisuutensa Suo...

Kiviainekset

Rakennuspohjan kantavuus varmistetaan tarkoituksenmukaisilla kiviaineksilla, jotka tiivistetään rake...

Muu perustusrakentaminen

Radon

Radon on sisäilmassa esiintyvä, näkymätön radioaktiivinen jalokaasu. Se on merkittävin keuhkosyövän aiheuttaja heti tupakoinnin jälkeen. Radonputkisto ja perustusten tiivistys ovat tehokkaita ehkäisykeinoja.

Alapohjan tuuletus

Puutteellinen ilmanvaihto luo otolliset olosuhteet home- ja kosteusvaurioille tuulettuvissa tiloissa...

Salaoja- ja sadevesiputket

Talon perustuksen ja ympäristön suojaaminen veden aiheuttamilta haitoilta on tärkeää rakennukselle....

Eristetyt putkistot

- Veden ja lämmön siirtäminen
- Kohteisiin joissa jäätymisvaara

Eristetyt putkistot

Jätevesijärjestelmät ja viemäröinti

- Jäteveden käsittely
- Puhdistamo kaikille jätevesille
- Kysy jätevesiasioista

Jätevesijärjestelmät