Perustukset

Perustustavat

Perustukset voidaan rakentaa kellarilla tai ilman esim. betonista tai harkoista muuraamalla. Valmiit muotti- ja elementtiratkaisut nopeuttavat työn valmistumista.

Sokkelin pinnoitus

Tarkoitukseen soveltuvat pinnoitteet pitävät sokkelin siistinä pitkään. Sokkeli voidaan esim. päällystää sokkelilevyillä, rapata, maalata tai levittää pinnalle rouhea laasti. Pinnoituksella saadaan viimeistelty ilme.

Kiviainekset

Rakennuspohjan kantavuus varmistetaan tarkoituksenmukaisilla kiviaineksilla, jotka tiivistetään rake...

Routaeristys

Huolellinen perustusten routaeristys takaa rakennukselle pitkän käyttöiän. Väärin tai puutteellisest...

Rautakauppatarvikkeet

Rautakaupan kattavasta tuotevalikoimasta löytyy tuotteet ja työvälineet niin rakentamisen ja teollis...

Muurauslaastit- ja tasoitteet

Laasteilla tasoitetaan, muurataan, saumataan, pinnoitetaan. Laadukas laasti pitää ominaisuutensa Suo...

Paalutus

Jos kantavat maakerrokset sijaitsevat anturasyvyyden alapuolella, paalutuksella saavutetaan painumat...

Muu perustusrakentaminen

Eristetyt putkistot

Veden ja lämmön siirtäminen pakkaselle alttiissa paikoissa onnistuu turvallisesti ja huolettomasti eristettyjen putkistojen avulla.

Jätevesijärjestelmät ja viemäröinti

Jätevesijärjestelmä valitaan kiinteistöllä syntyvän jäteveden ja asetuksen vaatimuksen mukaan. Järje...

Alapohjan tuuletus

Puutteellinen ilmanvaihto luo otolliset olosuhteet home- ja kosteusvaurioille tuulettuvissa tiloissa...

Salaoja- ja sadevesiputket

Talon perustuksen ja ympäristön suojaaminen veden aiheuttamilta haitoilta on tärkeää rakennukselle....

Radon

Radon on sisäilmassa esiintyvä, näkymätön radioaktiivinen jalokaasu. Se on merkittävin keuhkosyövän...